Lokal verksamhet

Lokal verksamhet

Verksamheten i CISVs lokalföreningar är ofta temabaserad och kan vara såväl av social som av utbildande karaktär. Exempel på teman kan vara mänskliga rättigheter, social rättvisa eller mångfald. Gemensamt för dessa läger och projekt är att de knyter interkulturella frågor till närsamhället.

Ålder: Alla

Antal dagar: Obegränsat

Deltagare: Ingen begränsning

Engagera dig!

Kontakta din lokalförening för att få information om vad som är på gång i din stad.