Village

Village

Village (barnby) är ett fyra veckor långt läger för 11-åringar från olika länder. Att vara med på Village (barnby) är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete, interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap.

CISV arrangerade sitt första Village (barnby) redan 1951, samma år som CISV Sweden bildades.

Ålder: 11

Antal dagar: 28

Deltagare: ~70, 10-12 delegationer
4 deltagare (2 tjejer och 2 killar) och 
1 ledare (ålder 21+) per delegation, 
6 juniorledare (ålder 16–17) samt 
5 projektledare (ålder 21+)

Deltagare på Village

Tillsammans med dina tre svenska kompisar är du bilden för Sverige och det samhälle som du kommer ifrån. Hemma planerar ni aktiviteter som gör att ni kan berätta om hur det är där du bor och vad du och din familj och vänner tycker om att göra.

Du behöver inte vara bra på engelska för att delta, du kommer att lära dig en massa under fyra veckor och du kommer märka att du och dina kompisar kan kommunicera utan att ni kanske kan samma språk. På lägret kommer du att lära känna en massa nya kompisar och tillsammans kan ni lära er om varandra och om hur det ser ut i olika delar av världen. Du kommer att lära dig att samarbeta med andra barn och vara med och diskutera och fatta beslut om vad som händer på lägret.

Hur känns det för en elvaåring att vara på ett läger i fyra veckor? Utan sin familj, men tillsammans med barn från hela världen. Några deltagare på Village i Brasilien berättar:

Upp

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Avgifter för att delta i internationella program 2017 och 2018

Village (barnby) Avgift per deltagare
Village, delegation 4 875 kr *
* Delegationer

För deltagare i delegationer på Village, Step Up och Youth Meeting tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Juniorledare (JC) på Village

Juniorledaren (JCn) är länken mellan barnen och de andra ledarna och du är fri att utforma din roll utifrån de barn och andra vuxna som finns på lägret. Du ska tycka att det är roligt att kommunicera och samarbeta med andra och vara sugen på att utveckla ditt eget ledarskap.

Du tar aktiv del i såväl planering och genomförande av lägret och aktiviteterna som i den sociala gemenskapen. Inte alla som åker på läger är duktiga på engelska, en del deltagare är kanske blyga – då har du en viktig roll i att få deltagarna att känna sig trygga och genomföra aktiviteter tillsammans.

Som juniorledare kommer du att utveckla dina färdigheter att planera och jobba i team. Du kommer att få praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering samt att lära dig att ta ansvar och att utveckla dina ledaregenskaper.

Juniorledaren (JCn) är 16-17 år. Det innebär att du måste vara/fylla 16 eller 17 år någon dag under perioden 1 juni till 31 augusti för sommarbarnbyar. För barnbyar under vinterhalvåret gäller att den sökande ska vara/fylla 16 eller 17 år någon dag under perioden 1 november till 31 januari.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Avgifter för att delta i internationella program 2017 och 2018

Village (barnby) Avgift per JC
Village, juniorledare (JC) 4 800 kr °
° Juniorledare (JC) på Village

För juniorledare (JC) på Village tillkommer kostnader för resan, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resestipendium

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och IPP, deltagare på Youth Meeting som är 16 år eller äldre, juniorledare (JC) på Village samt juniorledare på Interchange att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resestipendium.

Ansökan till individuella platser

Du ansöker via ett formulär under Lediga uppdrag på hemsidan.

Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ned öppnas formuläret för ansökan där du fyller i namn och kontaktuppgifter mm.

Ansökan till juniorledare (JC) på Village

Ansökan är uppdelad i tre steg.

Tänk på att du inte söker till ett enskilt läger, utan det är uppdraget som JC du söker. De flesta läger är på sommaren, men några är under vintern. Ange i din ansökan om du kan delta i läger som arrangeras båda årstiderna, eller om du bara söker till läger som är under sommar- alternativt vinterhalvåret.

 1. Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm. När du fyllt i alla uppgifter och klickat på ”Skicka ansökan” får du ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig. Tips: om du har skickat in din ansökan men inte fått mejlet med bekräftelselänken – titta om det råkat hamna i din skräpkorg!
 2. När du bekräftat ansökan kommer du till steg två där du får berätta lite om dig själv och tidigare erfarenheter. Här ska du också ladda upp två referensbrev från personer som känner dig. Referensbreven kan skrivas på engelska eller svenska.

  Du som vill söka till JC kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:
  • Vilka personliga egenskaper och kunskaper gör att just du skulle bli en bra juniorledare (JC)? 
  • Hur skulle din bästa kompis beskriva dig utifrån dina starka och svaga sidor? 
  • Vad gör du på fritiden? 
  • Vilken ser du som din främsta uppgift som juniorledare (JC)?
  • Vilka tidigare erfarenheter har du som du kan ta med dig till lägret?
 3. Därefter skickas din ansökan till din lokalförening, som också svarar på några frågor om hur du fungerar i grupp och som ledare samt om ditt engagemang i lokalföreningen.

Det är många som söker som juniorledare (JC) och vi väger in alla delar av ansökan när vi fördelar platserna. Den som inte får en plats i första ansökningsomgången i december erbjuds att stå på väntelista. Då har du chans att bli erbjuden en plats senare om någon skulle tacka nej eller om vi får fler platser.

Sista ansökningsdag till juniorledare (JC) på Village är 20 november.
Lokalföreningen ska komplettera med sina kommentarer senast 7 december 2017.

Ledare på Village

Under lägret är du del av en internationell ledargrupp (totalt ca 25 personer) som planerar, genomför och utvärderar lägret och dess innehåll. Som ledare behöver du snabbt kunna växla mellan olika roller, såsom förälder, kompis eller förebild, utifrån deltagarnas och situationens behov. Du är en viktig del av att lägret uppnår sina mål och skapar en miljö för deltagarna att lära sig om ett fredligare samhälle.

Inför lägret skräddarsyr du din delegations förberedelser, ser till att deltagarna lär känna varandra och arbetar med det tema som kan finnas. Tillsammans med föräldragruppen och lokalföreningen förbereder ni lägrets praktiska genomförande såsom resa och en presentation av er grupp. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet.

För att bli ledare behöver du ha viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Efter lägret kommer du att ha utvecklat dina ledaregenskaper, dina färdigheter i interkulturell kommunikation och ha praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering. Du kommer även fortsätta träffa din delegation ett par gånger för att sammanfatta och prata om äventyret.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Ledare

Ledare betalar ingen avgift.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Projektledare (stab) på Village

Som projektledare (stab) ingår du i det team som ansvarar för att lägrets pedagogiska mål nås, du är också länken med den arrangerande lokalföreningen som ansvarar för lägret praktiska genomförande. Du är spindeln i nätet som ser till att allting flyter före, under och efter lägret.

Du bör vara organisatoriskt lagd, söka kreativa lösningar på såväl pedagogiska som praktiska frågor. Du bör ha ett intresse av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna i en interkulturell miljö. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med gruppdynamik och grupprocesser. Meriterande är också tidigare erfarenhet av läger och eller projektverksamhet, kanske från en annan organisation eller från arbetslivet.

Du får möjlighet att utveckla din organisatoriska förmåga, dina ledaregenskaper och får praktisk träning i konflikthantering och fredsutbildning.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Stab (projektledare)

Stab (projektledare) betalar ingen avgift.

Försäkring

Från och med 2016 års program ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring i deltagaravgifterna. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Länk till mer information och försäkringsvillkoren. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar för alla deltagare också en ansvarsförsäkring. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Kontakt

Om du har allmänna frågor om Village-programmet, kontakta programkommittén via mailadressen village@remove-this.se.cisv.org.

Om du har frågor om ett specifikt läger rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokalförening.