Uppdrag

Deltagare på International People's Project i Fredericton, Kanada

Som deltagare skall du välja IPP efter ditt intresse för temat, du behöver inte nödvändigtvis kunna en massa om frågan, men bör ha ett genuint intresse av att diskutera, lära mer och fortsätta arbetet på hemmaplan när projektet är avslutat. Då vissa projekt kan innebära en viss psykisk påfrestning bör du fundera igenom innan hur det kommer att påverka dig av att engagera dig i just detta specifika projekt. Som deltagare bör du ha ett intresse av att arbeta i grupp och detta kommer att lära dig utveckla din förmåga till samarbete och ledarskap i interkulturella miljöer.

Den intensiva miljön som ett IPP erbjuder innebär också att du kommer möta olika sätt att hantera konflikter och du kommer introduceras till olika problemlösningsmodeller.

Du är en del av den svenska delegationen. Ni förbereder er tillsammans före projektet, ni diskuterar temat och förbereder en aktivitet som relaterar till temat.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret. Utbildningen är avgiftsfri.

Projektbeskrivning

Boende först… resten löser sig: Att gå från hemlöshet till stabilitet

Detta IPP kommer att undersöka hur hemlöshet ser ut. Deltagarna kommer att arbeta med en partnerorganisation för att hjälpa till med att bygga ett prisvärt hus. Deltagarna kommer att lära sig strategier och åtgärder som, genom samarbete med samhället, kan leda till ett slut på kronisk och episodisk hemlöshet.

Habitat for Humanity Fredericton Area mobiliserar volontärer och samhällspartners att bygga prisvärda bostäder och främja bostadsägande som ett medel för att bryta fattigdomscykeln. Med hjälp av donationer av pengar, material och arbete strävar de efter att göra skillnad - ett hus, en familj, och en volontär åt gången.

Community Action Group on Homelessness (CAGH) är ett gemensamt initiativ från över 30 ideella organisationer, regeringsrepresentanter och samhällsledare. De arbetar för att stärka samhällets kapacitet att få ett slut på hemlöshet genom kollektiv planering, samarbete och samhällsengagemang.

Deltagarna kommer att lyssna på yrkesverksamma som arbetar inom området, likaså med de som har haft direkt erfarenhet av att vara bostadslösa. De kommer att upptäcka hur "boende först"-strategin kan hjälpa till med att ta itu med relaterade frågor, dvs. missbruk, budgetering, psykisk ohälsa och dålig hälsa. Deltagarna kommer att lära sig om tillgängliga resurser, till exempel akuthem, samhällskök, och uppdragstjänster. IPP-deltagarna kommer att lära av varandra och berika deras kunskap och perspektiv om bostadslöshet och bostadsstabilitet genom att ge en global synvinkel.

Deltagarprofil

Deltagarna bör:

  • ha ett intresse för ämnet bostadslöshet och en önskan att arbeta med temat i ditt eget samhälle
  • vara öppna och icke-dömande
  • vara bra kommunikatörer
  • vara flexibla och lättsamma
  • vara öppna att interagera med människor med olika socioekonomiska bakgrunder
  • vara villiga att genomföra manuellt arbete på en byggplats - inga färdigheter krävs men erfarenhet eller färdigheter i bostadsbygge/renovering kan vara en tillgång

Läs mer om International People's Project

Praktisk information

Funktion: Deltagare
Antal platser: 2
Program: International People's Project
Ålder: 19+
Referenskod: P-2018-002

Datum

Startdatum: 2018-07-05
Slutdatum: 2018-07-22

Plats

Land: Kanada
Fredericton

Arrangör

IPP-kommittén
E-postadress ipp@se.cisv.org

Ansökan