Uppdrag

Deltagare på International People's Project i Maharashtra, Indien

Som deltagare skall du välja IPP efter ditt intresse för temat, du behöver inte nödvändigtvis kunna en massa om frågan, men bör ha ett genuint intresse av att diskutera, lära mer och fortsätta arbetet på hemmaplan när projektet är avslutat. Då vissa projekt kan innebära en viss psykisk påfrestning bör du fundera igenom innan hur det kommer att påverka dig av att engagera dig i just detta specifika projekt. Som deltagare bör du ha ett intresse av att arbeta i grupp och detta kommer att lära dig utveckla din förmåga till samarbete och ledarskap i interkulturella miljöer.

Den intensiva miljön som ett IPP erbjuder innebär också att du kommer möta olika sätt att hantera konflikter och du kommer introduceras till olika problemlösningsmodeller.

Du är en del av den svenska delegationen. Ni förbereder er tillsammans före projektet, ni diskuterar temat och förbereder en aktivitet som relaterar till temat.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret. Utbildningen är avgiftsfri.

Projektbeskrivning

Låt oss idrotta: Ett verktyg för personlig utveckling och samhällsutveckling

Detta IPP kommer att utforska hur sport och idrott kan användas som verktyg för individuell och grupputveckling. 

I Indien är idrott inte lika högt värderat som i andra länder trots att idrott har en stor potential att förbättra hälsan, välmåendet och utveckla både den enskilda individen och samhället i stort.  

Deltagarna i detta projekt kommer att hjälpa till med att bygga eller renovera en infrastruktur för sport i ett utsatt område medan de kommer att lära sig om utmaningar som finns i att facilitera olika sportaktiviteter och i att använda olika kvalitativa utbildningsprogram. Deltagarna kommer även att leda olika idrottsaktiviteter och lekar för barn från partnerskolan. De kommer att få dela praktisk kunskap och utbildningsmaterial med de lokala lärarna och utforska olika sporter tillsammans med barnen.

Partnerorganisationen för detta IPP är Nehru Education Society (NES). Det är en utbildningsinstitution med 300 barn från årskurs 7-12. De saknar idrott på schemat på grund av brist på utrustning och bristande kunskaper hos lärarna. Detta IPP drivs av CISV Indien and CISV Frankrike 

I detta projekt kommer CISVs tankar om att bygga global vänskap och leva tillsammans användas för att belysa möjligheterna för sport och lekar för att bidra till social inkludering.

Deltagarprofil

Deltagare i detta projekt bör:

  • vara öppensinnade 
  • ha möjlighet att delta i olika aktiviteter
  • vara villiga att interagera med lokalbefolkningen, särskilt de utsatta 
  • vara beredda att dela lokala sporter och lekar och hålla i olika lektioner
  • ha en förståelse för CISV och CISVs utbildningsidé för att kunna dela och utforma olika aktiviteter som är kopplade till temat

Läs mer om International People's Project

Praktisk information

Funktion: Deltagare
Antal platser: 2
Program: International People's Project
Ålder: 19+
Referenskod: P-2018-006

Datum

Startdatum: 2018-12-27
Slutdatum: 2019-01-09

Plats

Land: Indien
Maharashtra

Arrangör

IPP-kommittén
E-postadress ipp@se.cisv.org

Ansökan