Event

Höstmöte med extra årsmöte 2017

Det mesta och det bästa för din lokalförening

7–8 oktober är det dags för årets nationella höstmöte. Höstmötet är för alla aktiva i lokalföreningarna och ska inspirera och vidga vyer för lokalföreningarnas verksamhetsutveckling. Innehållet i sessionerna kommer att vara baserade på de utmaningar ni har i lokalföreningarna. Höstmötet ska även fungera som en nätverksträff för exempelvis ordförande, kassörer och LJR (lokala juniorrepresentanter). Vi planerar även att ha en inspirerande föreläsare, ett extra årsmöte och mycket skoj.

Mer information kommer!

Praktisk information

Datum

Startdatum: 2017-10-07
Slutdatum: 2017-10-08