Interchange

Ålder: 12–13/13-14
Antal dagar: 28 (14 x 2)

Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger. Det första Interchange genomfördes 1962.

Varför ska man åka på interchange?
- Underbar upplevelse! (Astrid, Interchange Italien 2013)

Läs mer här.

Interchangeansvarig:lic.linkoping@se.cisv.org

2021

Sommaren 2021 skickar vi ingen deligation på Interchange på grund av pandemin.

Sitemap
Close

Sök