Lokalföreningens rekommendation

Lokalföreningens rekommendation

Sökande till juniorledare (JC) på Village:

Lokalföreningens bedömning av de sökande är väldigt viktig för valet av juniorledare (JC). I er bedömning är det bra om ni lyfter fram de egenskaper ni anser att den sökande har för att kunna vara en bra juniorledare på Village. CISV Swedens MEGA-kommitté kommer att utse juniorledare utifrån de sökandes ansökan och lokalföreningens bedömning.

Svara på frågorna om den sökande senast den 7 december.

A. Känner ni den sökande tillräckligt väl för att göra en rättvis bedömning?*
B. Har den sökande varit ledare/stab på minst ett läger (inklusive lokala helgläger)?*