Interchange

Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar förståelse mellan två kulturer. Interchanget är indelat i två perioder á 2-4 veckor, en i varje land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Interchangedelegationen består av 6-12 ungdomar plus en eller två ledare.

Hela familjen blir engagerad under förberedelserna och under den tid Interchanget är i Sverige. Under förberedelsetiden träffas ungdomsgruppen regelbundet för att lära känna varandra med gemensamma aktiviteter och helgläger. Under Interchangeveckorna gör gruppen en massa roliga saker tillsammans och skapar kontakter för livet.

Läs mer om Interchange på CISV Swedens sida.

CISV Internationals Interchange Guide

En video som förklarar vad IC är.

Frågor om Interchange?

Kontakta Interchangekommittén: lic.malmo-lund@cisv.se

Sitemap
Close

Sök