Step Up

Step Up

Step Up är ett internationellt tre veckor långt läger med 8-10 delegationer. Varje delegation består av fyra tonåringar: 2 pojkar och 2 flickor, samt en vuxen ledare (21 år+).

Under tre veckor bor och lever gruppen ihop på lägret och arbetar utifrån ett tema. Dagarna fylls av aktiviteter så som diskussioner, rollspel, lekar, musik, skapande aktiviteter och utflykter, som ska ge deltagarna kunskap, förståelse och respekt för andra kulturer. De första dagarna av lägret planeras och styrs av ledargruppen men efter hand tar ungdomarna mer över planeringen och genomförandet av aktiviteter och schema.

Läs mer om Youth Meeting på CISV Swedens sida.

CISV Internationals Youth Meeting Guide

En video om vad Step-Up-läger är. Länkar till videos om Step-Up-läger runt om i världen: Mexiko 2017, Portugal 2017.

Frågor om Step Up?

Kontakta Helena Bergman: 0733-580132, stepup.malmo-lund@se.cisv.org