Kontakt

Styrelse 2015-2016

Styrelseordförande: Staffan Sundsmyr, president.molndal@remove-this.se.cisv.org

Kassör: Chister Sundsmyr, treasurer.molndal@remove-this.se.cisv.org

Sekreterare: Victor Hasslöf, secretary.molndal@remove-this.se.cisv.org

Ledamöter i styrelsen:
Axel Ihrfelt, axel.ihrfelt@remove-this.se.cisv.org

Johan Söderberg, johan.soderberg@remove-this.se.cisv.org

Anette Eriksson, anette.eriksson@remove-this.se.cisv.org

Medlemsregisteransvarig: Claes Lagerstedt, member.molndal@remove-this.se.cisv.org

Lokal MEGA-ansvarig: Sandra Johansson, sandra.johansson@remove-this.se.cisv.org

För kontaktinformation rörande övriga förtroendevalda, kontakta oss på molndal@remove-this.se.cisv.org.


Hitta till oss

Vår lokal, CISV Mölndal, ligger på Bergmansgatan 18, i Mölndals Centrum.