Kontakt

Styrelse 2017-2018

Styrelseordförande: Robin Moraes Holst, president.molndal@remove-this.se.cisv.org

Kassör: Chister Sundsmyr, treasurer.molndal@remove-this.se.cisv.org

Ledamöter i styrelsen:

Anette Eriksson, anette.eriksson@remove-this.se.cisv.org

Luiza Moraes Holst

 

Medlemsregisteransvarig: Claes Lagerstedt, member.molndal@remove-this.se.cisv.org

Lokal MEGA-ansvarig: Jacob Möllstam, jacob.mollstam@remove-this.se.cisv.org

Lokala läger-ansvarig: Jakob René, jakob.rene@remove-this.se.cisv.org

För kontaktinformation rörande övriga förtroendevalda, kontakta oss på molndal@remove-this.se.cisv.org.