CISV Sweden: Hur påverkar coronapandemin CISVs internationella verksamhet?

2020-11-19

CISV planerar för att genomföra de internationella programmen 2021 men givetvis under förutsättning att det är möjligt att göra det på ett smittsäkert sätt och med respekt för gällande covid-restriktioner. Programmen kan komma att ställas in. Alla internationella program 2020 är inställda.

Vinterprogram 2020
Nästa alla internationella program ställdes in under året, men CISV planerade för att nu i vinter arrangera tre Youth Meetings med coronaanpassning. Planeringen hann komma ganska långt men sedan tog smittspridningen i Europa fart igen och det blev allt tydligare att det inte skulle gå att genomföra programmen på säkert sätt. Först ställde Italien in sitt program, sedan Portugal och nyligen även Österrike. Nu är alla program 2020 inställda.

Förberedelser för internationella program 2021
CISV planerar för att genomföra de internationella programmen 2021 men givetvis under förutsättning att det är möjligt att göra det på ett smittsäkert sätt och med respekt för gällande covid-restriktioner. Programmen kan komma att ställas in.

CISV International jobbar nära de arrangerande lokalföreningarna med att göra anpassningar och noggranna förberedelser för att göra programmen så säkra som möjligt för att förhindra, och om det behövs, hantera coronasmitta. När det kommer ny information och kunskap uppdaterar CISV International den här guiden: Getting Ready for Covid-Safe Programmes and Events. Den tar upp riktlinjer för både att arrangera och att delta i CISVs program. Den tar också upp info om covidtester som alla deltagare behöver göra före programmet. Den här guiden är bra för alla att ta del av!

Sitemap
Close

Sök