Stora förändringar i CISVs program

2020-08-25

Den 22 augusti hölls CISV Internationals första någonsin "Virtual General Meeting" där 11 motioner låg på bordet. Alla 53 röstande medlemmar och Internationella juniorrepresentanter var närvarande eller representerade genom fullmakt.

Motionerna i sin helhet finns att läsa på CISV Internationals hemsida. Längst ner på sidan finns resultatet presenterat.

Här är sammanfattningar av motionerna som bifölls:

Motion 1-5: Förändringar i CISV:s internationella program. Sammanfattningsvis betyder det att vi från och med 2022 ska:

  • erbjuda Youth Meeting enbart för åldersgruppen 12-13
  • ha 8 delegationer med 4 delegater i varje på Youth Meeting
  • lägga till en delegation på Step Up
  • ha Seminar Camp för deltagare under 18 år
  • sluta genomföra IPP
  • påbörja processan att fasa ut Interchange

Motion 6: Strukturen för reseförsäkring förändras. Tidigare har reseföräkringen behandlats som en avgift som enligt CISV:s stadgar har ett tak. Nu kommer den faktiska kostnaden för reseförsäkringen betalas av medlemmarna oavsett om kostnaden minskar eller ökar.

Motion 7: En extra avgift kommer tas ut vid programdeltagande för att CISV international ska återfå de ekonomiska reserverna som sinat på grund av pågående covid-19 pandemi. Avgiften gäller fyra år framöver med reservation att om de ekonomiska reserverna är uppfyllda tidigare kommer avgiften avskaffas tidigare.

Motion 12: Fyra riktlinjer till CISV internationals "Clarity working group" om utformningen av CISV:s mål i organisationens artiklar.

Mötet livestreamades och finns att se på Youtube: CISV International Virtual General Meeting 2020

Vid frågor, oklarheter och funderingar: vänd dig gärna till din lokalföreningsstyrelse eller till Sandra López, National Representative, CISV Sweden, nar@cisv.se

Nedladdningar

DownloadLista med motioner och resultat

Sitemap
Close

Sök