Nyhetsarkiv

Brev till ungdomsminister Aida Hadžialić

Idag skickar vi in vår ansökan om statsbidrag, CISV Swedens främsta finansiering. I samband med det skickar vi också ett brev till Aida Hadzialic, minister med ansvar för ungdomsfrågor, för att uppmana henne att se över finansieringen till ungdomsorganisationerna.

#dubblastödet

Vi tycker att det vi som ungdomsorganisation gör är väldigt viktigt för många barn, unga och vuxna runtom i Sverige. Även om den allra mesta verksamheten görs ideellt så kostar det för oss att se till att hålla bra kvalitet på vår verksamhet, se till att alla som är ledare är utbildade för att ta hand om barnen och ungdomarna som åker på läger, och att det finns en demokratisk organisation som våra medlemmar aktivt kan vara del i.

Hej Aida,
Idag har vi skickat in vår ansökan om statsbidrag. För oss som ungdomsorganisation i Sverige idag ser det mörkt ut.

Ungdomsrörelsen växer. På tio år har antalet organisationer som får statsbidrag ökat markant (från 87 till 106 stycken, 2006 till 2015). Ungdomsorganisationernas viktiga verksamhet har länge varit underfinansierad. Dagens unga möter dessutom större utmaningar i form av t.ex. psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet än tidigare. Vi som ungdomsorganisationer är viktiga aktörer för att möta dessa utmaningar. För CISV Sweden skulle ett ökat stöd innebära att vi kan satsa på att göra vår verksamhet tillgänglig för fler. CISV utbildar unga världsmedborgare om positiv fred, mänskliga rättigheter, konflikthantering och hållbar utveckling. Vi bidrar till – och har redan gjort det i 65 år, till FN:s nya hållbarhetsmål som din regering kommer att skriva under på i september. Vi jobbar alltså redan för att hjälpa er uppnå de svenska åtagandena – ge oss möjlighet att göra det för fler unga.

Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel (22 procent) av sitt totala statsstöd. Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten. Det skulle också kunna göras på ett sätt som inte är på bekostnad av negativ stress och utbrändhet i organisationerna.

I det nuvarande systemet skrivs inte heller statsbidraget upp i takt med att antalet organisationer som får rätt till det ökar. Det blir fler organisationer som ska dela på samma pengar, helt enkelt. Det innebär att en organisation som växer inte kan räkna med ökat stöd för de nya medlemmarna, om antalet statsbidragsorganisationer ökar.

I höstens budget måste regeringen visa att detta är en rörelse som prioriteras. För oss är det avgörande att stödet ökar. Det är dags att investera i ungas egen organisering!

Vänligen,
Styrelsen för CISV Sweden