Nyhetsarkiv

CISV Göteborg och Project FUEL – sommarens bästa kombination!

Redan i april började förberedelserna inför vad som skulle bli ett lyckat samarbete mellan CISV Göteborg och indiska Project FUEL då jag blev kontaktad av grundaren Deepak Ramola. Deepak är en 24-årig eldsjäl från Indien som bland annat genomfört TED talks och som mottagit utmärkelser för sin innovativa pedagogik. Kontakten förmedlades av vår generalsekreterare Karin, eftersom CISV Göteborg under våren bedrivit vårt integrationsprojekt Mötesplats Göteborg

Vad är då Project FUEL, och varför är de intresserade av ett integrationsprojekt i Göteborg? Project FUEL handlar om att samla ”life lessons”, d.v.s. livserfarenheter från människor som berörts av den flyktingkris som startade under 2015. Målet är att möta människor som varit aktiva i mottagandet eller som själva flytt, och genom intervjuer eller workshops (som liknar många CISV-aktiviteter) tillvarata deras erfarenheter. Tanken är sedan att basera nya workshops på dessa erfarenheter, utbilda andra som inte kommit i kontakt med krisen och sprida denna kunskap. Allt detta dokumenteras också för att sedan släppa en dokumentär om alla inspirerande människor som deltagit.

Project FUEL begränsar sig dock inte till Göteborg, utan kommer även att besöka Stockholm, Amsterdam, Berlin, Paris, Callé och Budapest. Den 11 juni bjöd vi in alla som hade möjlighet att ta sig till Göteborg att ta del av en workshop.

Så vad är då min roll i detta? Det som till en början handlade om en session för vårt Mosaikprojekt har utvecklats till någonting mer – både inom och utanför Project FUEL. Deepak och hans team hade tur att de anlände dagen innan vårt projekt skulle ha sin sista träff, och genom att de deltog på denna fick de chans att möta runt 40 individer som varit involverade på något vis i flyktingkrisen. De fick chans att göra flera djupintervjuer och samla ihop citat från människor som har upplevelser som andra knappt kan föreställa sig. Utöver detta har jag i egenskap av samordnare för LSU:s Asyl- och migrationsnätverk samt långtgående engagemang i en fotbollsförening som arbetar med integration träffat många människor och samlat på mig erfarenhet från att arbeta i dessa sammanhang. Med detta kontaktnät blev det enklare att hitta informanter från en mångfald av bakgrunder, samtidigt som jag kunde bidra med mina upplevelser av detta arbete och själv bidra till materialet.