Nyhetsarkiv

Du som hjälper till på läger och är myndig

Här finner du information om registerutdrag.

Alla myndiga personer måste ansöka om detta utdrag för att kunna hjälpa till på läger mm.
Fyll i och skriv ut blanketten . Denna ska sedan skickas till polisen med post eller inskannad som e-post. Detta kommer hem i ett igenklistrat kuvert. Detta ska inte öppnas! Skicka kuvertet oöppnat till Maria.
Maria Zander
Tofsmesgatan 22
254 49 Helsingborg