Nyhetsarkiv

Efterlysning!

Vi behöver bli fler i styrelsen och kommittéer!

CISV är en ideell förening som bygger på att vi hjälps åt för att vi ska kunna fortsätta. Inför 2017, då vi bl.a. ska arrangera ett Village i Stockholm, måste fler engagera sig i verksamheten. Vi söker nya krafter till både styrelsen och olika kommittéer. En kan inte göra allt, alla kan göra något! Hör av dig till Ann Lindgren i valberedningen på ann_lindgren@live.se.