Nyhetsarkiv

Gott nytt år och god fortsättning CISV Sweden!

Viktor Sundt, avgående Nationell JuniorRepresentant, skriver i nyhetsbrevet:

När vi vänder blad för kalenderåret 2017 så lämnar vi i CISV också mänskliga rättigheter-året 2017 bakom oss. Från junioraktiviteter till tema-sessioner på Impact, från internationella läger till internationella konferenser, från Juniorernas inspirationsmöte till CISV Swedens deltagande på MR-dagarna i Jönköping – allt vi har gjort 2017 genomsyrades av mänskliga rättigheter. Med 2018s ankomst är det dags för oss att utforska ett nytt utbildningsområde: mångfald.

CISV International beskriver utbildningsområdet mångfald så här:

"Explores the identity of the individual and asks us to consider ourselves within our own and the wider community."

...och ger oss en mångfalds-princip att leva efter:
"We appreciate the similarities between people and value their differences."

Mångfald är ett lika svårt som viktigt utbildningsområde.

Mångfald är en fråga som förmodligen återkommit i alla sociala frågor som vi tog upp förra året ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, och året innan dess ur ett hållbar utvecklingsperspektiv. Det finns många orättvisor i samhället på grund av att vi människor har så svårt att förstå människor som är olika oss; att vårt samhälle fördelar makt och samhörighet på grund av så irrationella och ytliga skillnader som hudfärg, kön och ålder. Utbildningsområdet mångfald är till för att förstå hur likheter och skillnader, inkludering och exkludering, påverkar samhället och människorna däri. Det är till för oss att ifrågasätta och bättre förstå oss på rasism, sexism, heteronorm, funktionsnorm, åldersmaktsordning, och alla andra normer som spelar roll i vår och andras vardag. Mångfald är ett viktigt utbildningsområde för att det ger oss konkreta verktyg för att stärka mänskliga rättigheter, social hållbar utveckling och demokrati i vårt samhälle; för att det stärker vår inkluderingsförmåga.

Mångfald är ett svårt utbildningsområde för att det behöver finnas mångfald i en grupp för att utforska det riktigt väl, för att det krävs mod för att möta andra, och för att det är svårt att prata med andra på ett sådant sätt att man verkligen förstår varandra.

Det största jag har lärt mig under min tid i CISV är också det knep jag vill skicka med er för att ni ska lyckas förstå mångfald under 2018. Knepet är ett sätt att prata med andra människor på som till skillnad från debatter - där målet är att vinna samtalet - eller diskussioner - där målet (ofta) är att få alla argument sagda och komma till en slutsats - går ut på att båda parter försöker förstå varandra så väl som möjligt. Samtalsmetoden kallas dialog och har varit mitt bästa ess i rockärmen under min tid som Nationell juniorrepresentant.

Packa med er er vilja till dialog till alla läger och CISV-aktiviteter 2018! Ställ följdfrågor och lyssna riktigt ordentligt i alla konversationer ni har. Sök förståelse. Då kommer ni inte bara lära er massor om mångfald, utan förmodligen också lära känna era bästa vänner någonsin.

Med de orden vill jag tacka för min tid som Nationell juniorrepresentant för CISV Sweden, som alltså tog slut vid årsskiftet. Det kommande året är det Natasja, Nour och Stella som är Nationella juniorrepresentanter. Dem når ni på njr@remove-this.se.cisv.org!

Peace out!

Viktor Sundt, Nationell JuniorRepresentant (NJR) 2015-2017