Nyhetsarkiv

Inspiration på Höstforum i Skåne

Hösten inleddes på bästa sätt med vårt Höstforum på Göransborg utanför Höör, första helgen i oktober. Vi var 40 st med de flesta lokalföreningar och kommittéer representerade. Temat för helgen var inspiration och det startade vi med en mycket uppskattad föreläsning av Lisa Moraeus.

Lisa Moraeus arbetar med ideella föreningar och hjälper dem med sitt ledarskap och engagemang. Hon gav oss många tankar och handfasta tips. Exempelvis gav hon oss fyra punkter att ta med oss i våra fortsatta engagemang: 1. Det gäller att veta vad du vill, 2. Att gilla det du har. 3. Du behöver acceptera att det ibland är obekvämt att förändra, 4. Ta ett litet steg i taget i rätt riktning. Hon gjorde oss också uppmärksamma på att vi behöver vara medvetna om våra mentala krokodiler som hindrar oss att gå ut utanför vår trygga vrå.

Vår nationella representant Annika Melin gick igenom CISV Internationals Growth Plan som är baserad på fyra fokusområden Resources, Impact, Profile och Foundation med syfte att nå upp till CISVs nya globala vision för 2030. Vi gjorde grupparbete där vi fick konkretisera målen till uppgifter som vi kan göra i Sverige.

Vi hade 10 olika sessioner att välja på. Här nedan följer sammanfattningar från några av sessionerna:

  • Medlemsrekrytering

Vi behöver tänka mer på att vi har många olika målgrupper, vissa vill mer på internationella program medan andra vill engagera sig nationellt, med Mosaic och andra aktiviteter. Vi behöver bli ännu bättre på att fånga upp familjer efter att deras ungdomar kommit hem från internationella läger och bli ännu bättre på att anordna regelbundna lokala träffar. Det efterfrågades blanketter och ”flyers”, roll-ups och standard presentationer från CISV Sweden. Vi kan bli bättre på att utlysa uppdrag på volontärbyrån och via LSUs nyhetsbrev.

  • Att söka fonder

Karin Ploen pratade om hur det är bra att tänka kring fondansökningar: fokusera på den verksamhet ni vill genomföra och beskriv den på ett kortfattat sätt, skriv ned:

VAD och VARFÖR: formulera vad ni vill göra och målet med verksamheten.

VEM som ska göra vad och när.

BUDGET: Vad kostar det? Var konkret och lista varje delkostnad.

UPPFÖLJNING: Gör en plan från början med mätbara mål, så att det går att utvärdera i vilken utsträckning man har lyckats. VEM gör uppföljningen och NÄR?

  • Arrangera internationella program

Teresa Hansson och deltagarna pratade om vikten av att vara väl förberedda och börja i god tid för att få till ett lyckat arrangerande. Att tidigt rekrytera camp director och stab är en avgörande framgångsfaktor, liksom att definiera och diskutera ansvarsområden och roller både före, under och efter lägret för alla inblandade (lokalförening, stab, köksstab, praktstab). Prata budget för att stämma av förväntningar och möjligheter, och kom ihåg att engagera medlemmarna!

  • Input från Impact till lokalföreningarna

Teresa Hansson och deltagarna pratade om hur viktigt det är att lokalföreningarna tar hand om sina ledare, staber och inte minst individuella deltagare! Stötta dem under resans gång och följ upp hur det har gått efteråt. Kontakta dem aktivt och lyssna på dem för att se att de har rätt förutsättningar. Se till att alla har fått grundläggande CISV-kunskap innan de åker på Impact och stötta i det praktiska. Ordna helgläger innan så att de (ledarna) får möjlighet att öva tillsammans med de som varit ledare tidigare för att få tips på aktiviteter och få praktisk planeringserfarenhet. Att ha ett "mentorskap" vore också uppskattat. De pratade också lite om det praktiska som ändamålsenliga lokaler, duktig köksstab, bra mat/fika och hur Impact ligger geografiskt. De pratade också om ansökningsprocessen för JC och vikten av bra referenser från lokalföreningarna.

  • Det nya medlemsregistret och fakturering

Karin Ploen gick igenom hur registret fungerar och hur det går till att fakturera. Diskussioner om vilka rutiner som fungerar bra och de närvarande lokalföreningarna delade med sig av erfarenheter och tips. Stig Cronquist var med och berättade om hur han jobbar med sammanställning och utbetalningar till lokalföreningarnas konton.

  • Att göra Mosaic project

Anna Miloloza höll en Mosaic-session där tre personer deltog och de diskuterade hur man går till väga när man vill starta Mosaic. Anna lyfte fram olika exempel på Mosaic-projekt som har genomförts och förklarade hur olika typer av Mosaic-projekt kan se ut. Två av dem som deltog på sessionen är aktiva deltagare i två olika projekt och de bidrog med sina erfarenheter av att arbeta med Mosaic.

De diskuterade också olika anledningar till att lokalföreningar inte genomför Mosaic-projekt trots att de har en idé och är positivt inställda till Mosaic. De upplever att betydligt fler känner till Mosaic och ser vikten av det för CISV utveckling. Diskussionerna landade mycket i det faktum att det är svårt att komma igång och att Mosaic ofta upplevs större och mer komplicerat än vad det är. Dessa tankar tar kommittén med till arbetet med deras nya utbildningsmaterial som de håller på att utforma!

Lördagskvällen avslutades med en rolig aktivitet som juniorerna arrangerade.

Rävar och kaniner - Gräv!
På söndagen hade vi besök av vår utbildningssamordnare Anna Edlund som även varit med och skrivit boken Inflytandeguiden och tagit fram spelet Gräv!. Vi delades in i olika grupper efter lokalföreningstillhörighet som fick prova på att spela spelet. Vi var kaniner som skulle undvika att fångas av räven. Metaforiskt har vi flera rävar i våra engagemang och verksamhet. Det vill säga saker och ting som försvårar och ställer till det för oss, som skäl energi. Spelet ledde till givande diskussioner om hur vi tillsammans arbetar och samarbetar. Eftersom alla lokalföreningar och juniorerna har fått varsitt spel hoppas vi att de kommer att användas i lokalföreningarna och bidrar till att vi arbetar ännu mer öppet och demokratiskt.

Årsmöte
På det extra årsmötet tog vi beslut om nytt sätt att beräkna ordförandearvode och att vi ska titta närmre på ett forum för kassörer i lokalföreningar att träffas. Valberedningen presenterade förslag på nya ordföranden och medlemmar till kommittéerna som röstades in.

Utvärdering
Tack för utvärderingarna vi fick in. Sammantaget fick årets höstforum 4 (av 5) fingrar i betyg. Bäst tyckte de flesta att föreläsningen, programmet och maten var och bland det som kan bli ännu bättre till nästa gång fanns praktiska ting kring lokalerna samt att vi till nästa gång ska fråga lokalföreningarna om vilka sessioner de önskar.

Tack till alla er som bidrog med ert engagemang och entusiasm! Jag fick inspiration, jag hoppas ni fick det också.

Emma Meurling
Ordförande CISV Sweden