Nyhetsarkiv

Kallelse för föreningens upplösande

Hej medlem i CISV Umeå!

Tyvärr känner vi i CISV Umeås styrelse att vi inte har engagemang och ork att fortsätta driva föreningen. Tiden läggs på annat, flyttar görs och drivet finns inte riktigt kvar. Vi är glada för den här tiden i CISV Umeå och hoppas att andra någon gång startar upp föreningen igen.
Det som blivit över i materialväg, madrasser och täcken, har skänkts till Refugees welcome Umeå som använt dessa. Det tycker vi är passande.

Då stadgan säger så här:

18 § Föreningens upplösning

”Upplösning av föreningen sker om förslag därom biträds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten med minst fyra månaders mellanrum.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning av skulder fördelas till CISV Sweden eller, om detta inte är möjligt, till CISV International.”

Vi kallar därför till extra årsmöte 8 november kl 19.00. Då enda dagordningspunkt är föreningens upplösande. Maila annika.callesen@remove-this.se.cisv.org om du vill vara med.

Vi kallar även till årsmöte 2016 den 10 februari kl 19.00. På detta möte behandlas året som gåtts ekonomi och om det röstas igenom föreningens upplösande. Alla handlingar kommer finnas på hemsidan.

Tack för den här tiden

Styrelsen, CISV Umeå genom Annika Callesen, ordförande
annika.callesen@remove-this.se.cisv.org