Nyhetsarkiv

Kallelse till årsmöte 2017 för CISV Helsingborg

Till alla medlemmar i CISV Helsingborg.

Välkomna till CISV Helsingborgs årsmöte den 11 februari kl 11-15. Mötet hålls i DCC gymnasiets lokaler på Södra Kyrkogatan 4, Helsingborg.

Tänk på att det enbart är medlemmar som får rösta, så gå gärna igenom kallelsen tillsammans i familjen i förväg! Se bifogad kallelse längre ned. 

I samband med denna träff kommer vi också att få lyssna på delegationerna till StepUp Indonesien och Village Argentina och deras upplevelser av sina läger. Vi bjuder också på lättare lunch.

Bifogat finns årsmöteshandlingarna; resultatrapport, balansrapport samt verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt förslag från valberedningen.