Nyhetsarkiv

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmar och övriga intresserade till CISV Båstad-Bjäres årsmöte 2016. Ni är alla varmt välkomna till Musteriet den 20 mars kl. 17:00.

Mer information om årsmötet, inkl. dagordning, finns i kalendariet. Underlagen till mötet kommer finnas tillgängliga på hemsidan framöver.