Nyhetsarkiv

Kallelse till Extra Årsmöte

3 april kl. 19:00 i CISV Mölndals lokal på Bergmansgatan 18

Härmed kallar vi till ett extra årsmöte den 3 april kl. 19:00 i CISV Mölndals lokal på Bergmansgatan 18.

Anledningen till detta extra årsmöte är att vi har två potentiella styrelseledamöter vi vill att föreningen tar ställning till. Vänligen se dagordningen under fliken Dokument.