Nyhetsarkiv

Lokalföreningarna beslutar om verksamheten 2017

Välkomna till CISV Swedens årsmöte 2017!

Den 11-12 mars träffas vi i Habo utmed Vätterns kust för vårt årsmöte.

Vi ska gå igenom verksamhetsåret 2016 och lokalföreningarna ska gemensamt bestämma fokus för 2017. I vanlig ordning har ni ett antal val som ska göras, motioner som ni ska besluta om samt andra frågor som behöver tas upp och diskuteras av er lokalföreningar.

Ta chansen att, förutom att vara med och påverka CISV Swedens verksamhet, även umgås med kollegor från de andra lokalföreningarna, representanter från de nationella kommittéerna och styrelsen.

Till årets möte har vi bjudit in Jonas Alberoth som arbetar som stf generaldirektör för Folke Bernadotteakademin (FBA). FBA är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. De arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingsarbete och bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. FBA bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Jonas kommer att berätta för oss om deras verksamhet samt om hans egen väg från aktiv CISVare till den roll som han har idag.

Under 2017 fokuserar CISV på utbildningsområdet Mänskliga rättigheter (MR). Hur vi på bästa och mesta sätt kommer att arbeta med detta under året ska vi prata om. Vi ska specifikt prata om MR dagarna som i år hålls i november i Jönköping.  Hur vill vi synas där?

Utnyttja möjligheten och gör er röst hörd! Var med och säkerställ att vi fokuserar på det som är viktigt för er och som kan göra ert engagemang bättre och lättare.

Välkomna!
CISV Swedens styrelse

PS. Vill du nominera dig själv eller någon annan till nationella uppdrag? Kontakta valberedning för mer info valberedningen@se.cisv.org

Mer information om årsmötet
Mer information och länk till anmälan hittar du i kalendariet via den här länken.

Motioner senast 27 januari
Ett sätt som enskilda medlemmar, lokalföreningar och kommittéer kan använda för att påverka CISV Sweden är att lämna in motioner till årsmötet. En motion kan vara till exempel ett förslag på att förändra något eller om hur resurser ska prioriteras. Motioner som kommer in efter 27 januari behandlas av årsmötet endast i mån av tid. Mejla era motioner (eller frågor om motioner) till CISV Swedens generalsekreterare (secretary@se.cisv.org).

Möteshandlingar senast 10 februari
Årsmöteshandlingarna kommer att göras tillgängliga på hemsidan, fyra veckor före mötet.

Anmälan senast 26 februari
Anmäl dig via länken i kalendariet så snart som möjligt för bättre och billigare resa. Sista anmälningsdag är söndag 26 februari 2017. Kom ihåg att ange i anmälan när du kommer och om du behöver skjuts från stationen.