Nyhetsarkiv

Medlemsavgift 2015

Medlemsavgiften är oförändrad från föregående år; 200 kr för första familjemedlemmen och 20 kr/person för övriga familjemedlemmar.

För att CISV ska kunna erhålla statsbidrag behöver antalet juniorer vara fler än 60% av det totala medlemsantalet. Det är därför mycket viktigt att juniorer (0-26 år) i första hand är medlemmar.

Tänk på detta när ni anmäler familjens medlemmar med namn!

Betala in avgiften till vårt plusgiro 754832-4 helst före den 31 december 2014.