Nyhetsarkiv

Medlemsutskick

Nyss gick det sista utskicket iväg via vanlig post!

För att spara både pengar och miljö så har styrelsen beslutat att vi fr.o.m. nästa nummer endast kommer att skicka utskicket via mail. Vill du ha det även fortsättningsvis så skickar du din mailadress till claes.lagerstedt@remove-this.se.cisv.org senast den 31 december.