Nyhetsarkiv

Ny styrelse

På helgens årsmöte valde CISV Sweden en ny styrelse:

Ordförande: Stina Fasth (2 år)

Vice ordförande: Vendela Storkamp (2 år)

Vice ordförande: Alba Stjärnkvist (1 år)

Ledamot: Edda Lindén (1 år)

Nationell representant i CISV International: Björn Kåberger (kvarstår)

Styrelseledamöter valda av juniorerna: Vilhelm Österås (CISV Strängnäs), Julia Lidholm (CISV Strängnäs) och Elliot Malmenborg (CISV Malmö-Lund)

Årsmötet valde också ledamöter till valberedning och revisorer:

Till valberedning (1 år) valdes Dag Dacke (CISV Håbo Uppland), Lisa Backman (CISV Håbo Uppland) och Birgitta Olsen Ryding (CISV Malmö-Lund).

Till verksamhetsrevisorer (1 år) valdes Malin Rydbom, ordinarie (CISV Linköping) och Ida Ragnarsson, suppleant (CISV Helsingborg) och till auktoriserad revisor (1 år) valdes Anders Callert, Helsingborgs Ekonomirevision AB.