Nyhetsarkiv

Så blir du en hållbar CISV:are

Varje år har CISV ett tema som genomsyrar våra lokala likväl som de internationella aktiviteterna. I år är temat hållbar utveckling. Men vad är det och hur gör man i vardagen?

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Hållbarheten gäller tre olika dimensioner:

 • Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
 • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med materiella resurser.
 • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov.
 • Som globalt medveten och engagerad organisation ska vi självklart arbeta med Hållbar utveckling i fokus varje år! 

Redan 2004 antog CISV Sverige en Miljö- och rättvisepolicy:

CISV Swedens verksamhet ska präglas av ett miljötänkande. Det innebär att i val av mötes- och verksamhetslokaler samt arrangerande av möten och annan egen verksamhet ska följande iakttagas:

 • Miljöbelastning för transport till och från mötet och verksamheten
 • Användande av ekologiska och rättvisemärkta matvaror och produkter
 • Möjlighet till återvinning av använt material

Nyhet som placeras permanent på Hur gör vi CISV hållbart? Här kommer ett par exempel:

 • På CISV Sveriges nationella möten och utbildningar serveras vegetarisk mat som bas. Vill du ha kött får du anmäla detta särskilt.
 • På de internationella läger CISV Malmö-Lund arrangerat de senaste åren har vi fått frukt & grönt och bröd som blivit över från dagens handel, och vi har använt mycket återbruksmaterial i pysselaktiviteterna.

Fler tips och idéer!

Just nu är CISV Malmö-Lunds delegationer och enskilda delegater i full fart med att förbereda sig inför sina CISV-äventyr. Ha med er ovan i detta arbete och fundera t ex på hur ni reser till era träffar och till lägret i sig. 

 • Tryck era tröjor själv på en t-shirt ni säkert redan har hemma!
 • Vilken mat tar ni med er i resväskan att bjuda på under national night, och vad äter ni när ni ses för förberedelser?
 • Inom CISV finns en tradition att ha med sig presenter till värdfamilj och ibland även stab – bryt mönstret, slopa prylen och ge dem istället ett värdebevis på en insatt slant till en biståndsorganisation!
 • Och alla småprylar som brukar bytas och ges bort under ett läger – behövs de, eller kan vi även här tänka annorlunda?

Vi kommer i lokalföreningen att fortsätta att arbeta med hållbar utveckling under året och inbjuder senare till en inspirationsträff kring detta, med syfte att upprätta en lokal policy för en hållbar lokalförening för en hållbar värld!

Önskar du redan nu mer information och inspiration kring detta? Kontakta Jenny Åström på jennyeastrom@remove-this.yahoo.com eller Elna Axelsson på elna.axelsson@remove-this.se.cisv.org.