Nyhetsarkiv

Utse en personuppgiftsansvarig i lokalföreningen

Gör en kartläggning över vilka personuppgifter ni i lokalföreningen samlar in, beskriv hur ni använder och förvarar dem. En bra tumregel är att samla in bara de personuppgifter ni behöver och att bara spara så länge ni behöver dem.

En ny personuppgiftslag "GDPR" gäller i hela EU från 25 maj. Den nya lager ersätter PUL och handlar om att värna om människors identitet. För alla företag och organisationer (till exempel CISVs lokalföreningar) innebär att det vi behöver vara noggrannare med vilka uppgifter vi samlar in, använder och sparar om enskilda personer. Vi behöver också beskriva hur vi använder uppgifterna. CISV Sweden kommer under våren att göra en noggrann kartläggning och beskrivning av vilka personuppgifter vi samlar in via medlemsregistret och hemsidan.

Varje lokalförening behöver utse en personuppgiftsansvarig och göra en kartläggning över vilka personuppgifter ni i lokalföreningen samlar in, beskriva hur ni använder och förvarar uppgifterna. Ni behöver också motivera och beskriva varför ni behöver respektive uppgift. En bra tumregel är att samla in bara de personuppgifter ni behöver och att bara spara så länge ni behöver dem. Reglerna gäller för alla personuppgifter både digitalt och på papper. Passa på att rensa ut gamla pärmar och listor som inte är aktuella längre!

Här kan du läsa mer om vad GDPR innebär för CISV Sweden och lokalföreningarna.

Personuppgiftsansvarig är Björn Kåberger.

Mer info om detta kommer under våren.