Nyhetsarkiv

Val av kommittéledamöter för 2016

På CISV Swedens extra årsmöte idag skedde val till de nationella kommittéerna för 2016. Vi är väldigt glada för det stora engagemanget, men det finns fortfarande ett par vakanta platser.

På CISV Swedens extra årsmöte idag skedde val till de nationella kommittéerna för 2016. Vi är väldigt glada för det stora engagemanget, men det finns fortfarande ett par vakanta platser. Är du, eller känner du någon, som är intresserad, hör av dig till valberedningen: valberedningen@remove-this.se.cisv.org.

Risk Management-kommittén

Anton Ruus (nyval), Sofia Eriksson (nyval), Teresa Hansson (omval), Anette Eriksson (omval)

Utbildningskommittén

Cécilia Fröberg (nyval), Amanda Andersson (nyval), Alice Lingheim (nyval)

1 vakant plats

MEGA-kommittén

Caroline Isaksson (omval), Peyvand Parandoush (nyval)

2 vakanta platser

Seminar Camp-kommittén

Amy Lilja (omval), Oskar Moberg (omval), Miranda Lann (omval), Victor Hasslöf (nyval)

Kommittén för varumärke, kommunikation och IT

Jonas Peterson (omval), Sigge Meurling (nyval), Alma Gunnarsson (nyval), Mattias Holmberg (nyval), Johan Sigholm (nyval)

Kommittén för ekonomisk utveckling

Andreas Nord (nyval), Oskar Moberg (nyval)

Mosaic- & IPP-kommittén

Lotta Velin (omval), Anna Miloloza (omval), Therese Hertzberg (omval), Josefin Nilsson (nyval)

Interchange-kommittén

Astrid Fredriksson Klaar (nyval), Hanna-Klara Jobjörnsson (nyval)

2 vakanta platser