Nyhetsarkiv

Viktig information om CISVs nya medlemsregister

CISV har investerat i ett nytt medlemshanteringssystem som kommer underlätta för oss alla vad gäller att hålla kontakten och även att ha aktuell information.

Framöver kommer vi att bl a kunna göra följande;
VI CISVare kommer ha lättare att nå varandra, ex för juniorens aktiviteter, återträffar, lokala aktiviteter
Göra bättre utskick till medlemmar via e-post och SMS
Skicka ut medlemsavgifter och andra avgifter via faktura från systemet
Ledare och delegationer kommer att kunna handha egna utskick och planera egna träffar
Vi kommer kunna lägga upp grupper för vardera delegation, där adresser och annat redan finns uppdaterat
Dela dokument och handha dokument enklare
Avancerade sökningar vilket gör att vi kan göra riktade utskick till ex barn som varit på Village och påminna dem om de vill åka på YM etc.
Underlättar för anmälningar till lokala läger, ordna kallelser till delegationsträffar där man även kan se vilka som kommer vara med vid olika träffar så man har lättare att connecta med sina kompisar

Men för att det här ska fungera
Så måste vi ha rätt och uppdaterade uppgifter i medlemshanteringssystemet. Personnummer behöver fyllas i för att verifiera vilka vi är och som underlag för de ekonomiska stöd vi får från olika stiftelser samt från stat och kommun.

Vi i styrelsen skulle vilja be er att uppdatera era uppgifter. Det gör ni genom att klicka i nedan länk och följa instruktionerna.

Observera att från det gamla systemet var det ofta så att en förälders kontaktuppgifter var det som det fanns mest info om och i vissa fall endast barnets/ungdomens namn. Nu vill vi att ni dels lägger in uppgifter om barnet och anger målsmansuppgifter. Ni kan även klicka vidare och anmäla flera stycken. Dvs att samtliga som ska vara medlemmar skall registreras. Ex för en familj med 2 barn och 2 vuxna så vill vi att ni lägger in samtligas information, annars kan det bli fel med medlemsavgifter samt det gör det svårare med riktade informationsutskick. Dvs familjen läggs in som fyra medlemmar.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen genom Håkan