Kommittén för ekonomisk utveckling

Kommittén för ekonomisk utveckling

Kommittén arbetar för en långsiktig strategi när det gäller finansiering och utveckling av verksamheten.

Årsmötet 161002 beslutade att kommittén ska vara vilande under år 2017.

Kommittémedlemmar

Relaterade filer