Kommittén för ekonomisk utveckling

Kommittén för ekonomisk utveckling

Kommittén arbetar för en långsiktig strategi när det gäller finansiering och utveckling av verksamheten.

Kommittén är vilande 2017-2018 (enligt beslut på årsmöten 2016 och 2017).

Kommittémedlemmar

Relaterade filer