Kommittén för varumärke, kommunikation och IT

Kommittén arbetar med att utveckla CISV Swedens information och kommunikation, exempelvis genom hemsidan. Kommittén stöttar också CISV Sweden, både på nationell och lokal nivå, i frågor som rör informationsmaterial, profilmaterial och extern kommunikation.

För att kontakta kommittén:

Hela kommittén: communication@cisv.se
Hemsidan: webmaster@cisv.se
Mailadresser: address@cisv.se
Profilmaterial: communication@cisv.se

Kommittémedlemmar

Mattias Holmberg

Mattias Holmberg

Ordförande
(t o m december 2020)

Hemsida / mailadresser

Oscar Söderström

Oscar Söderström

Ordförande

Christian Löf

Christian Löf

Ledamot

Kommunikation / Profilmaterial

Åke Klarqvist

Åke Klarqvist

Ledamot

Kommunikation / Profilmaterial

Helene Rothstein

Helene Rothstein

Ledamot

Isak Lindgren

Isak Lindgren

Ledamot

Emma Persson

Emma Persson

Ledamot

Sitemap
Close

Sök