Kommittén för varumärke, kommunikation och IT

Kommittén för varumärke, kommunikation och IT

Kommittén arbetar med att utveckla CISV Swedens information och kommunikation, exempelvis genom hemsidan. Kommittén stöttar också CISV Sweden, både på nationell och lokal nivå, i frågor som rör informationsmaterial, profilmaterial och extern kommunikation.

Kontakta kommittén för varumärke, kommunikation och IT

Du når hela kommittén genom att skicka ett mail till communication@remove-this.se.cisv.org.

Kommittémedlemmar

Jonas Peterson

Sigge Meurling

Mattias Holmberg

Alma Gunnarsson

Elliot Malmenborg

Relaterade filer