Nätverk

CISV Swedens nätverk

CISV Sweden är medlem i och samarbetar med ett antal olika organisationer. Tillsammans skapar det CISV Swedens nätverk.

CISV International

CISV Sweden är som National Association (NA) medlem i CISV International som är uppdelad i tre regioner; Asia-Pacific, Americas och Europe, Middle East and Africa (EMEA). Totalt finns 70 medlemsländer runtom i världen, 19 av dessa är Promotional Associations (PA) vilket innebär att vara under uppbyggnad. CISV Swedens National Representative (NAR) är ansvarig för de internationella kontakterna vilket omfattar att föra ut åsikter samt ta vidare information till lokalföreningarna.

CISV Sweden deltar vart tredje år på CISV Internationals Global Conference och årligen på juniorstrukturens årliga internationella möte International Junior Branch Conference (IJBC).

CISV Europe, Middle East and Africa

CISV Sweden deltar årligen på två regionala möten, dels BEAM (det stora (Big) mötet för nationella representanter (NARs) från Europa, Afrika och Mellanöstern), dels European Junior Branch Meeting (EJBM).

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer.

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är dels en medlemsorganisation och dels en samarbetsorganisation för organisationer som vill verka för ett starkt FN. Vi sprider information om Svenska FN-förbundet och deltar på en del seminarier och liknande. 

UNESCO/Svenska Unescorådet

CISV International har operativ samarbetsstatus med UNESCO. I Sverige är Unesco numera en kommitté
och fungerar som rådgivare till regeringen i Unesco-frågor samt är en länk till det civila samhället.

Centrum mot rasism

Centrum mot rasism (CMR) som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
paraplyorganisation som arbetar mot rasism.

CISV Sweden söker och deltar därutöver i flera ytterligare samarbeten inom och utanför CISV.