Interchange

Interchange

Interchange är ett kulturutbyte med ungdomar där familjen är en ytterst viktig del. Utbytet sker mellan två länder som vardera deltar med en grupp om 6 - 10 deltagare + ledare och eventuellt juniorledare. Du lever som en familjemedlem i ett annat land och tar emot din internationella gäst på motsvarande sätt i din egen familj.

50 % av tiden är du tillsammans med hela gruppen och har aktiviteter (miniläger, studiebesök, CISV-aktiviteter). Resterande tid spenderas tillsammans med familjen. Du får god insyn i värdlandets familjeliv och lär känna landets kultur på ett djupare plan. Du lär dig tackla eventuella kulturkrockar samtidigt som du också upptäcker många likheter mellan länderna och människorna.

Interchange 2021

Ansökan till Interchange 2021 finns här. Sista ansökningsdag är den 1 januari 2021.

CISV Stockholm har två Interchange under 2021:

Madrid, Spanien, 13-14 år, preliminära datum 3-17 juli i Stockholm och 19 juli - 2 augusti i Madrid.

Brasilien, juli, lokalförening och preliminära datum ej ännu fastställda. Januari 2021: detta Interchange är inställt.

För att söka Interchange 2021 till Madrid skall du vara född 2007 eller 2008 och för Brasilien 2006 eller 2007.

Familjedeltagande

Familjedeltagande

Interchange-familjer vill öppna sina hem och är engagerade! Programmet under vistelsen i Sverige planeras av deltagare, föräldrar och ledare tillsammans. Detta är den CISV-aktivitet där man som förälder ges störst möjlighet att medverka och själv får delta i mötet med en annan kultur.

Vem kan söka?

Du som är 12-13 (född 2008 eller 2009) eller 13-14 (född 2007 eller 2008) gammal kommande sommar, och som är självständig och utåtriktad, tolerant, nyfiken, flexibel och trivs bra i grupp. Du måste vara medlem i CISV Stockholm.

Kostnader

  • IC-avgift var 1 700 kr 2019. Vi uppdaterar med avgift 2021 inom kort.
  • Resa till utbyteslandet.
  • Del av ledarens resa och kostnader
  • Lokalt miniläger
  • Värdfamiljen står för gästens alla utgifter utom fickpengar.
  • Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.
  • Medlemsavgift 50 kr

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med de internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje år. Det finns även en mängd kommittéer och styrelser i behov av aktiva, allt för att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare.

Välkomna!

Om du har några frågor kontakta oss på lic.stockholm@cisv.se.

Sitemap
Close

Sök