Interchange

Interchange

Interchange är ett kulturutbyte med ungdomar där familjen är en ytterst viktig del. Utbytet sker mellan två länder som vardera deltar med en grupp om 6 - 10 deltagare + ledare och eventuellt juniorledare. Du lever som en familjemedlem i ett annat land och tar emot din internationella gäst på motsvarande sätt i din egen familj.

50 % av tiden är du tillsammans med hela gruppen och har aktiviteter (miniläger, studiebesök, CISV-aktiviteter). Resterande tid spenderas tillsammans med familjen. Du får god insyn i värdlandets familjeliv och lär känna landets kultur på ett djupare plan. Du lär dig tackla eventuella kulturkrockar samtidigt som du också upptäcker många likheter mellan länderna och människorna.

Interchange 2019

Under sommaren 2019 kommer ett Interchange att ske mellan Stockholm och en lokalförening i Spanien. Du ska vara eller fylla 12-13 år under tiden 1 juni-31augusti 2019.

Ansöker gör du här.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2018. Ansökningar som inkommer fter det behandlas i mån av plats. Om det finns fler ansökningar än platser lottas platserna ut.

 

 

Familjedeltagande

Interchange-familjer vill öppna sina hem och är engagerade! Programmet under vistelsen i Sverige planeras av deltagare, föräldrar och ledare tillsammans. Detta är den CISV-aktivitet där man som förälder ges störst möjlighet att medverka och själv får delta i mötet med en annan kultur.

Vem kan söka?

Du som är 12-13 gammal kommande sommar, och som är självständig och utåtriktad, tolerant, nyfiken, flexibel och trivs bra i grupp. Du måste vara medlem i CISV Stockholm. 

 

 

Kostnader

  • IC-avgift 2 000 kr + deposition 2 000 kr som återbetalas efter avslutat program
  • Resa till utbyteslandet.
  • Del av ledarens resa och kostnader
  • Lokalt miniläger
  • Värdfamiljen står för gästens alla utgifter utom fickpengar.
  • Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.
  • Medlemsavgift 50 kr

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje år. Det finns även en mängd kommittéer och styrelser i behov av aktiva, allt för att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare.

Välkomna!

Om du har några frågor kontakta oss på lic.stockholm@remove-this.se.cisv.org.

Formulär

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

 

 

Fonder

Looking Good
CISV Internationals grafiska riktlinjer.

Programguide: Interchange
Beskriver allt en behöver veta om Interchange

Programguide: Interchange-förälder
Beskriver allt en förälder behöver veta om Interchange