Step Up

Step Up

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. Varje läger består av delegationer från sex till nio länder, totalt 36 deltagare, ledare och stab. Varje delegation består av ett lika antal pojkar och flickor och en vuxen ledare. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt inblick i värdlandets samhälle och kultur.

Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret. De planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst), bestämmer dagsschemat och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter.

Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och se till att allting fungerar.

Kostnader

Medlemsavgift 250 kr 

Lägeravgift 4 300 kr

Resa, flygbiljett m m 

Del av ledarens resa 

Medlemsavgift 50 kr

Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger.

Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje år. Det finns även en mängd kommittéer och styrelser i behov av aktiva, allt för att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare.

Sommaren 2017, 30 juni-27 juli, kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village och deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter. Dessa kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på SteUp för ert barn.

StepUp 2018

Vi får besked om vilka delegationer vi får skicka från Stockholm under 2018 i september 2017. Mer information följer.

Ansökan och uttagning

Sista ansökningsdag är den 1 december 2016 om man vill åka på StepUp under 2017. Om det finns flera ansökningar än platser lottas platserna ut.
Anmälningar som inkommer efter den 1 december 2016 behandlas i mån av plats.

Här anmäler du dig till StepUp 2017

Här blir du medlem i CISV Stockholm

Ansvarig kommitté

Om du har några frågor kontakta oss på: stepup.stockholm@remove-this.se.cisv.org

Formulär

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

 

 

Fonder

Looking Good
CISV Internationals grafiska riktlinjer.

Programguide: Step Up
Beskriver allt en behöver veta om Step Up