Step Up

Step Up

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. Varje läger består av delegationer från sex till nio länder, totalt 36 deltagare, ledare och stab. Varje delegation består av ett lika antal pojkar och flickor och en vuxen ledare. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt inblick i värdlandets samhälle och kultur.

Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret. De planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst), bestämmer dagsschemat och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter.

Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och se till att allting fungerar.

Kostnader

Lägeravgift 2018 är 4 400 kr

Resa, flygbiljett m m 

Del av ledarens resa 

Medlemsavgift 50 kr

Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger.

Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje år. Det finns även en mängd kommittéer och styrelser i behov av aktiva, allt för att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare.

Under sommaren 2019 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Seminarieläger för åldersgruppen 17-18. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2019. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats för ert barn.

StepUp 2019

Under 2019 skickar CISV Stockholm 2 Step Up-delegationer för 14 år:

  • Kairo, Egypten - Preliminära datum 27/6-19/7 2019
  • Jönköping - Preliminära datum 28/7-20/7 2019

För att söka ska man vara eller fylla 14 år under tiden 1 juni-31 augusti 2019. Sista ansökningsdag är den 1 december 2018. Ansökningar som inkommer efter det behandlas i mån av plats. Om det finns fler ansökningar än platser lottar vi.

Ansöker gör du här.

Kom ihåg att barnet måste vara medlem i CISV Stockholm!

Ansökan och uttagning

Länk till ansökan kommer att läggas upp här i oktober. Sista ansökningsdag är den 1 december 2018.

Ansvarig kommitté

Om du har några frågor kontakta oss på: stepup.stockholm@remove-this.se.cisv.org

Formulär

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

 

 

Fonder

Looking Good
CISV Internationals grafiska riktlinjer.

Programguide: Step Up
Beskriver allt en behöver veta om Step Up