Village

Village

Village är ett internationellt läger någonstans i världen som pågår i 28 dagar.

Dit kommer 10-12 delegationer, ca sex juniorledare och en stabsgrupp.

Varje delegation består av fyra 11-åringar (två pojkar, två flickor) och en vuxen ledare.

Under nära en månads tid lever och bor man tillsammans på lägret. I aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får deltagarna kunskaper om andra kulturer och om hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Syftet med ett Village är att deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara.

Village 2017

Under 2017 får Stockholm skicka 5 delegationer.

  • Aalborg, Danmark. Preliminära datum 7 juli-3 augusti 2017.
  • Hamburg, Tyskland. Preliminära datum 28 juli-24 augusti 2017.
  • Amman, Jordanien. Preliminära datum 25 juni-22 juli 2017.
  • Bacolod, Filippinerna. Preliminära datum 1-28 juli 2017.

För att söka ska man vara eller fylla 11 år under tiden 1 juni-31 augusti 2017.

  • Lucknow, Indien. Preliminära datum 28 december 2017-24 januari 2018.

För att söka ska man vara eller fylla 11 år under tiden 1 november 2017-31 januari 2018.

Man söker programmet, inte landet.

Kostnader

Deltagaravgift för barnbyn 2017 är 5 000 kr. Familjerna betalar även för sitt eget barns resa och delar på kostnaderna för ledarens resa. Resebokningen görs gemensamt i delegationen. Vistelsen i familjer i värdlandet under de två familjehelgerna ingår som insats från värdlandet.

Kostnader för övriga förberedelser samt t.ex. läkarintyg, vaccination, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Tänk på att barnet måste vara medlem i Stockholms lokalförening.

Anmälan 2017

Här anmäler du dig till Village 2017

Här blir du medlem i CISV Stockholm

Sista ansökningsdag är den 1 december 2016 om man vill åka på Village under 2017. Om det finns flera ansökningar än platser lottas platserna ut.
Anmälningar som inkommer efter den 1 december 2016 behandlas i mån av plats.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Sommaren 2017, 30 juni-27 juli, kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village och deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter. Dessa kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Village för ert barn.

Välkomna!

Om du har några frågor, kontakta oss på village.stockholm@remove-this.se.cisv.org.

Village-kommittén CISV Stockholm

PS: CISV Norge har gjort en fin liten film om hur det är att vara på barnby. Här får vi följa tre 11-åringar på deras äventyr! Gå till: vimeo.com/109828626

Formulär

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

Fonder

Looking Good
CISV Internationals grafiska riktlinjer.

Programguide: Village
Beskriver allt en behöver veta om Village