Village

Village

Village är ett internationellt läger någonstans i världen som pågår i 28 dagar.

Dit kommer 10-12 delegationer, ca sex juniorledare och en stabsgrupp.

Varje delegation består av fyra 11-åringar (två pojkar, två flickor) och en vuxen ledare.

Under nära en månads tid lever och bor man tillsammans på lägret. I aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får deltagarna kunskaper om andra kulturer och om hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Syftet med ett Village är att deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara.

Village 2019

Under 2019 har vi för tillfället 3 delegationer som kommer att gå från Stockholm (ev. fler delegationer meddelas så snart vi vet):

  • Seol, Korea - preliminära datum 12/7-8/8 2019
  • Båstad-Bjäre - preliminära datum 5/7-1/8 2019
  • Bursa, Turkiet - preliminära datum 21/6-18/7 2019

För att söka ska man vara eller fylla 11 år under tiden 1 juni till 31 augusti 2019.

Ansöker gör du här.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2018. Ansökningar efter det behandlas i mån av plats. Om det finns fler ansökningar än platser lottar vi ut platserna.

Anmäl dig gärna till årets prova-på-läger som går av stapeln den 10-11 november. Lägret är anpassat för alla som vill söka Village och som vill prova hur det är att vara med i CISV. Anmälan görs här.

 

 

Kostnader

Deltagaravgift för att åka på Village under 2018 var 5 200 kr - vi kommer att uppdatera årets avgift så snart vi kan. Familjerna betalar även för sitt eget barns resa och delar på kostnaderna för ledarens resa. Resebokningen görs gemensamt i delegationen. Vistelsen i familjer i värdlandet under de två familjehelgerna ingår som insats från värdlandet.

Kostnader för övriga förberedelser samt t.ex. läkarintyg, vaccination, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Tänk på att barnet måste vara medlem i Stockholms lokalförening.

Medlem i CISV Stockholm

Här blir du medlem i CISV Stockholm

Du måste vara medlem i CISV Stockholm för att kunna vara med i utlottningen.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under sommaren 2019 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Seminarieläger för åldersgruppen 17-18 år. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2019. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Village för ert barn.

Välkomna!

Om du har några frågor, kontakta oss på village.stockholm@remove-this.se.cisv.org.

Village-kommittén CISV Stockholm

PS: CISV Norge har gjort en fin liten film om hur det är att vara på barnby. Här får vi följa tre 11-åringar på deras äventyr! Gå till: vimeo.com/109828626

Formulär

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

Fonder

Looking Good
CISV Internationals grafiska riktlinjer.

Programguide: Village
Beskriver allt en behöver veta om Village