Youth Meeting

Youth Meeting

Youth Meeting  är ett kortare läger på 8 eller 15 dagar. Det riktar sig till någon av åldersgrupperna 12-13, 14-15, 16-18 and 19+ år. Lägren för ungdomar under 16 år består av 5  delegationer från olika länder i regionen med 6 deltagare i varje och en vuxen ledare som förbereder sig för lägret tillsammans.

Lägren för ungdomar över 16 år består av 25 individuella delegater och en stab med 5 ledare. Youth Meeting ordnas vanligen vid tidpunkter när flera länder i regionen brukar ha skollov, som nyår, påsk och under sommaren.

Lägren har ett tema som deltagarna förbereder material för hemma innan lägret. Målsättningen med Youth Meeting är fredsutbildning grundad i upplevelsebaserat lärande.

 

 

Youth Meeting 2018

Vi får besked om vilka delegationer vi får skicka från Stockholm under 2018 i september 2017. Mer information följer.

Kostnader

  • Lägeravgift 8 dagar 1 700 kr, 15 dagar 2 900 kr
  • Resa, flygbiljett m m
  • Del av ledarens resa
  • Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger.
  • Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.
  • Medlemsavgift 50 kr

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Sommaren 2017, 30 juni-27 juli, kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village och deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter. Dessa kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på YM för ert barn.

Ny medlem

Bli medlem genom att klicka på "Bli Medlem".

Ansvarig kommitté

Om du har några frågor, kontakta: youthmeeting.stockholm@remove-this.se.cisv.org

Välkomna

Formulär

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

 

 

Fonder

Looking Good
CISV Internationals grafiska riktlinjer.

Programguide: Youth Meeting
Beskriver allt en behöver veta om Youth Meeting