Vi arrangerar

Vi arrangerar

Internationella läger i Stockholm 2018

Under 2018 kommer CISV Stockholm att anordna två internationella läger. Ett YM för åldrarna 12-13 under påskveckan och till sommaren ett StepUp.

Vi kommer att behöva mycket hjälp, värdfamiljer, matplanering, jour, i ordningsställande och i hoppackning av lägret osv. Mejla oss på boardlist.stockholm@remove-this.se.cisv.org om du kan ställa upp!

Om du är intresserad av att ingå i ledarstaben, skriv till leadertraining.stockholm@remove-this.se.cisv.se