Vi arrangerar

Vi arrangerar

Village i Stockholm

Sommaren 2017 kommer CISV Stockholm att anordna ett Village.

Vi kommer att behöva mycket hjälp, värdfamiljer, matplanering, jour, iordningsställande och ihoppackning av lägret osv. Maila oss på boardlist.stockholm@remove-this.se.cisv.org om du kan ställa upp!

Om du är intresserad av att ingå i ledarstaben, skriv till leadertraining.stockholm@remove-this.se.cisv.se