Bloggarkiv

Kategori

Det finns inga kategorier.

Ämne

Mail från en politiker

Tidigare har vi mailat alla politiska partier som finns representerade i Strängnäs och frågat vad de gör för miljön. Här kommer några av svaren.

Maila en politiker!

Det var ett av uppdragen tidigare i vår och det gjorde vi också. Vi kontaktade alla partier som finns representerade i Strängnäs kommun via kontaktformulär på deras hemsidor eller mail till den som var listad som kontaktperson. Långt ifrån alla har svarat oss men nu har de haft god tid på sig så vi presenterar helt enkelt de svar vi har fått. Det är Miljöpartiet och Centerpartiet som har svarat på vad de tycker är den viktigaste miljöfrågan i Strängnäs och vad de vill göra för miljön. 

Så här skriver Centerpartiet:

Övergripande är givetvis den globala uppvärmningen den viktigaste frågan där vi i Strängnäs skall göra allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Temperaturökningen orsakas främst av den rika delen av världen och drabbar hårdast i den fattigaste delen.

Lokalt är vår viktigaste uppgift att skydda vattnet i Mälaren, vår kommun har större områden i Mälaren än någon annan kommun. De stora åtgärderna, bygga reningsverk och kontrollera industrins utsläpp, är redan gjorda. Det som nu återstår är att få kontroll på de många små föroreningskällorna, vilket är svårare. I kommunen har vi nu ett mycket omfattande arbete med att ansluta enskilda avlopp till reningsverken och där inte detta går kräva bättre rening av avloppet. Vidare måste läckage från jordbruksmark och dagvatten minskas, där finns en rad åtgärder att genomföra, anlägga våtmarker och dammar m.m. Det som också är avgörande för att lyckas är att alla förstår vikten av att även i vardagen leva på ett miljövänligt sätt. Att inte tvätta bilen på tomten eller att ta med en tygkasse när man går och handlar bidrar faktiskt till att förbättra världen. Vi i Centerpartiet uppskattar mycket den verksamhet som CISV bedriver och stöttar er gärna på de sätt vi kan, i vår ideologi är solidaritet och öppenhet mot alla viktiga, inte minst i den nu aktuella flyktingfrågan.

Med varma hälsningar från Centerpartiets kommunkrets i Strängnäs

Vi tackar för svaret och självklart blir vi också glada över att de känner till och uppskattar CISV:s verksamhet. 

Så här skriver Miljöpartiet: 

Hållbar samhällsutveckling - ekologiskt, socialt
och ekonomiskt - för människan och jorden. 

För att uppnå detta ska förtroendevalda för miljöpartiet i kommunens nämnder vara med och påverka besluten i nämnderna i enlighet med partiets lokala handlingsprogram. 

För att ge några exempel; 
Fossilfria transporter, minskad köttkonsumtion, giftfria miljöer och mat, sex timmars arbetsdag, rent vatten, återvinning, kretsloppstänk, biologisk mångfald, Skyddande av natur och närhet till skog för boende och elever.  

Miljöpartiet har också bifogat ett handlingsprogram som ni finner nedan. Även här tackar vi för svaret på våra frågor.

Så, det var en låg svarsfrekvens från partierna i kommunen men vi är glada över att de svar vi fick var genomtänkta och bra. Vi får se om det kanske trillar in fler svar framöver! 

Har ni mailat en politiker och frågat vad de gör för miljön? Frågan är minst lika viktig som svaret. Om vi är många som frågar om miljön så visar det för politikerna att vi är många som bryr oss om miljön.