Interchange

Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. I Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Mer information >

Ålder: 12-15

Antal dagar: 14-28 x 2

Deltagare: <28, 2 delegationer
6-12 deltagare och 1 ledare (ålder 21+) samt ev. 1 juniorledare (ålder 18-20) per delegation

 

Sommaren 2014 genomförde vi ett Interchange tillsammans med en lokalförening i Canada. Lägret, som var den korta varianten av Interchange, med 2 veckor i vardera land, genomfördes under juli månad.

2017 arrangerar inte CISV Västerås Interchange. Om du är intresserad av detta program för kommande år, kontakta vår styrelsen.

De formulär som måste fyllas i av alla deltagere hittar du här! på CISV Internationals hemsida.