Interchange

Interchange

Interchange är ett utbytesprogram för 12–15-åringar där hela familjen deltar. I Interchange använder vi liknande fredsutbildande metoder som i CISVs lägerprogram och skapar dessutom en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger.

CISV har arrangerat Interchange sedan 1961.

Mer information >

Ålder: 12-15

Antal dagar: 14-28 x 2

Deltagare: <28, 2 delegationer
6-12 deltagare och 1 ledare (ålder 21+) samt ev. 1 juniorledare (ålder 18-20) per delegation

Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en djup förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i vardera land, där ungdomarna bor i varandras familjer.

Under juli 2018 arrangerar CISV Västerås tillsammans med en lokalförening i Italien ett Interchange. Man kommer vara två veckor i Italien och två veckor i Västerås, ålder 12-13 år Om du är intresserad av detta program  anmäl dig till vår styrelse. board.list.vasteras@remove-this.se.cisv.org.