Youth Meeting

Youth Meeting

Youth Meeting är ett internationellt läger för olika åldrar som pågår i en eller två veckor. Varje Youth Meeting fokuserar på ett fredsutbildande tema som den interkulturella gruppen utforskar tillsammans. 

CISV arrangerade sitt första Youth Meeting 1987.

Mer information >

Ålder: 12-19+

Antal dagar: 8 eller 15

Deltagare: 25-35
Deltagare på läger för 12-15 år reser i delegationer med 1 ledare (ålder 21+) och deltagare 16-18 år och 19+ år reser enskilt. 3-5 projektledare (ålder 21+)

Sommaren 2018

Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Projekten är internationella och den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema. Det första Youth Meeting anordnades 1987.

Youth Meeting finns för åldersgrupperna 12-13 år, 14-15 år, 16-18 år och 19+ år. De två tidigare åldersgrupperna åker som delegation med ledare och deltagare 16+ åker individuellt.

Sommaren 2018 skickar CISV Västerås en delegation till ett Youth Meeting i Ungern, Budapest. Delegationen består av 6 st 14-15-åringar, tre flickor och tre pojkar, och en ledare som är över 21 år gammal.

De kommer delta i ett 15 dagars långt läger fyllt med lek, skratt, dans, sång och fredsutbildning. Samtidigt som de får nya vänner från alla delar av världen lär de känna sig själva och sin egen kultur bättre. De lär sig kommunicera och samarbeta med andra, trots trösklar som språk- och kulturskillnader, och upptäcker hur roligt det är att vi alla är olika. Ungdomarna utvecklar sin engelska med stormsteg :)

 Årets uttagningsprocess till vår delegation har börjat! Är du intresserad av att ditt barn deltar i ett Youth Meeting genom CISV Västerås, skicka en intresseanmälan till styrelsen på board.list.vasteras@remove-this.se.cisv.org senast 20 november.

Om du vill veta mer om Youth Meeting kan du läsa mer på CISV internationella site, www.cisv.se/lager-och-projekt/youth-meeting. Här finns information som riktar sig till både deltagare, ledare och familjen.