CISV och corona

CISV och corona

Fördjupad information till dig i lokalföreningsstyrelsen eller som har ansvar för ledare, delegationer, program och verksamhet, om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar CISVs verksamhet.

Aktuell information om coronavirus hittar du alltid via de här länkarna:

  Uppdaterade Covid-riktlinjer

  20 juni 2022

  CISV International har uppdaterad de internationella Covid-riktlinjerna som går att läsa här: Covid_Safe_Programmes_and_Events_Procedures_for_2022.pdf

  I riktlinjerna finns flera intressanta och möjliggörande lättnader, och det mesta är detsamma. Vi rekommenderar starkt att både praktstaben och Riskhanteringsansvarig i staben läser på vad som gäller nu, och kommunicerar de förändringar ni gör till ledare och JCar som kommer till ert läger så att de vet vad som väntar när de kommer till lägret.

  Osäkerhet och överraskningar är en väldigt vanlig källa till konflikt både inför och under läger, så ju mer (och tydligare!) ni kommunicerar i förväg desto mindre problem blir det.

  Vi vill upprepa att den absolut viktigaste faktorn för att undvika corona-utbrott på lägret är att ingen med corona kommer till lägergården från första början. Påminna alla som kommer att testa sig innan de åker hemifrån och stanna hemma ifall de testar positivt, och testa gärna alla när de kommer fram! Det är så värt det!

  RM-kommittén, riskmanagement@cisv.se

   

  Tillsammans bromsar vi smittan

  28 augusti

  från LSUs Nyhetsbrev v 35:

  Tips på användbar information om covid-19 från MSB

  Även om siffrorna vad gäller antalet smittade går åt rätt håll så befinner vi oss fortfarande i en pandemi. Det visar inte minst antalet smittade som nu ökar i flera länder runt omkring oss. Ska den positiva utvecklingen i Sverige fortsätta under hösten så måste vi alla hålla fast vid Folkhälsomyndighetens råd. Det viktigaste är att hålla fysiskt avstånd till varandra och inte bidra till trängsel när nu skolor och jobb startar upp. Under sommaren har vi kunnat se en ökad smittspridning bland unga, 20-29 år. Här måste vi hjälpas åt att påminna och förklara vilka konsekvenserna blir om man släpper på rekommendationerna. Din organisation kan bidra genom att dela och sprida den information som finns tillgänglig här nedan gällande hösten 2020.

  Tack för din insats.

  Tips på aktuella länkar:

  • Folkhälsomyndighetens Facebook om spridningen av covid-19 bland unga, här
  • Krisinformation.se Facebook om spridning av covid-19 bland unga, här
  • Krisinformation.se om rådet att fortsätta arbeta hemifrån för de som kan, här
  • Krisinformation.se om skolor och förskolor, här
  • Krisinformation.se om skolor och förskolor på lättläst svenska, här
  • Krisinformation om inrikesresor och kollektivtrafik, här
  • Krisinformation om inrikesresor och kollektivtrafik på lättläst svenska, här
  • Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19, bland annat om resor, tester, smittspridning, sammankomster med mera, här

  Hör gärna av er till samverkancorona@msb.se om ni har frågor, synpunkter eller tips.

  Internationella program i vinter och 2021

  20 april

  Under våren kommer alla CISVs lokalföreningar planera för nya internationella program i december-januari. Kan din lokalförening arrangera något mer program än de som redan är planerade? Kan ni som redan har ett vinterprogram planerat lägga till ytterligare delegation eller deltagare?

  Jag kommer att skicka ut mer information till lokalföreningarnas styrelser och be att ni skickar in era önskemål både om att arrangera och om vilka delegationer ni skulle vilja delta med. Jag kommer att göra ett nytt formulär för det och svaren behöver jag få in senast 4 juni.

  Ett vanligt år, utan en coronapandemi, brukar lokalföreningarna redan ha skickat mig alla önskemål om nästa års program, men i år har CISV International flyttat fram deadline för det. Det kommer troligtvis att bli en del tillfälliga förändringar i förutsättningarna för programmen (exempelvis åldersgränser och deadlines), men vi har inte fått de beskeden ännu. Vi kommer att få mer information om det under våren och jag gör ett nytt formulär för det, istället för "enkäten" som ni tidigare fyllt i via medlemsregistret SportAdmin och skickar även det till lokalföreningarnas styrelser. Era svar om programmen 2021 kommer jag att behöva få in senast 15 juli (men gärna tidigare).


  Karin Ploen, generalsekreterare CISV Sweden secretary@cisv.se

  Många nya idéer

  7 april 2020

  Många nya idéer utvecklas och testas som en motkraft mot coronarestriktioner. Digitala möten och utbildningar, lullabies online och kanske nationella läger och Interchange inom Sverige? Fortsätt utveckla idéer och berätta på lokalföreningens hemsida och sociala medier om vad som är på gång. Håll kontakten med era medlemmar.

  Både CISV Swedens styrelse och CISV Internationals styrelse diskuterar olika möjligheter när det gäller att utveckla programmen och att hitta ekonomiska lösningar. Mer information kan vi räkna med först i slutet av april, när vi ser vad som händer med t ex resesituationen i Sverige och efter CISV Internationals nästa styrelsemöte som är planerat till 18 april.

  Vi förvandlar PreImpact till CISV HangOut

  Vi förvandlar PreImpact till CISV HangOut

  3 april 2020

  När alla vårens och sommarens internationella program är inställda på grund av coronapandemin gör vi om vårens PreImpact till en ny utbildningsverksamhet, nämligen CISV HangOut! CISVs verksamhet kan göra stor skillnad i tider som dessa, det vill vi ta vara på!

  CISV HangOut

  Utbildningen har fokus på hur du kan skapa och genomföra aktiviteter i sommar, en ny möjlighet till fredsutbildning istället för de internationella programmen som ställts in. Utbildningen genomförs digitalt via Google Classroom tre lördagar under våren. Det blir 4 april, 9 maj och 16 maj klockan 10.00-15.30. För den bästa utbildningen rekommenderar vi att du deltar vid alla tre tillfällena, men det går också bra att vara med någon/några av gångerna om du har förhinder.

  Syftet är deltagarna ska få inspiration, utbildning och att få ta del av verktyg som används av CISV i fredsutbildande syfte.

  Målgruppen är alla ni som skulle ha deltagit på ett PreImpact under våren. Nya i CISV, personer som vill lära sig mer om Mosaic-projekt är också välkomna. Ändå om ni redan deltagit på en digital PreImpact-utbildning är CISV HangOut för er då det är en ny verksamhet.

  Anmälan

  Denna utbildning är frivillig, men vi ser gärna att ni deltar, ändå om ert internationella program ställts in. Det är nu vi har chans att göra något bra tillsammans! Eftersom utbildningskonceptet planerats som en trestegsraket behöver du anmäla dig till CISV HangOut 1, 2 och 3 så att vi kan ge dig access till det digitala mötesrummet. Läs mer om CISV HangOut och anmäl dig via nedan länkar:

  Möjligheten att träffa andra CISVare i vår är alltså inte inställd. Vi ses på CISV HangOut!

  Alla internationella program sommaren 2020 är inställda

  30 mars 2020

  CISV International har beslutat att ställa in alla sommarens program på grund av coronapandemin. Beslutet är inte överraskande, men förstås mycket sorgligt för alla som sett fram emot att delta i eller leda ett internationellt läger i sommar.

  Det pågår diskussioner i hela CISV-världen om kreativa lösningar på hur vi fortsätter vår fredsutbildande verksamhet trots de begränsningar som coronavirusets framfart utgör.

  I Sverige har vi redan börjat med att hålla vårens Impact-utbildningar digitalt och innehållet anpassas till att skapa CISV-upplevelser online istället för på läger. Det bubblar hela tiden upp nya idéer från olika lokalföreningar, både i Sverige och i andra länder, om hur vi kan ha möten och utbyten på nya digitala sätt och om att lägga till och anpassa internationella program i vinter för att kompensera för sommarens inställda program. Om ni har några idéer eller initiativ att dela med er av, kontakta styrelsen på board@cisv.se.

  CISV International diskuterar olika alternativ för hur ändrade regler och rutiner skulle kunna underlätta för att hitta ersättningar för de inställa programmen. Kanske några program kan flyttas till i vinter eller till nästa år? Skulle det underlätta att tillfälligt ändra åldersreglerna för vissa program? Går det att göra några av de redan planerade programmen större, för fler deltagare? Det finns många idéer och vi kommer att informera mer när vi vet vilka idéer som kan bli verklighet.

  Den information som vi har fått från CISV International är att det kommer att bli en force majeure-avgift för varje deltagare som skulle ha deltagit på något av de inställda programmen i sommar. Vi har ännu inte fått de ekonomiska detaljerna så vi kommer att återkomma med mer information om detta så fort vi vet.

  Även när det gäller ersättning för biljetter till programmen i sommar kommer vi att återkomma med mer info när vi vet mera. Om någon har bokat biljetter till programmen som har ställts in är alltid det första steget att kontakta flygbolaget/resebyrån där ni köpt biljetten och se om ni kan få tillbaka pengarna från dem. Om ni vet att någon av era delegationer har köpt resor, och inte har möjlighet att boka av eller om dem, var goda och maila till corona@cisv.se och meddela det så kommer vi att ta upp frågan med CISV International och försöka hitta en lösning.

  Senaste nytt 25 mars

  Möjlighet att tacka nej till program fram till mitten av april

  Lokalföreningar kan tacka nej till ett program som de tidigare tackat ja till, utan att behöva betala de vanliga avgifterna. Istället betalas en force majeure-avgift på 25 GBP per person (både deltagare och ledare). Den här avgiften ska i första hand täcka kostnader för den internationella reseförsäkringen. För exempelvis en Youth Meeting-delegation med sex delegater och en ledare betyder det en avgift på 7x25=175 GBP.

  Om det är aktuellt för din lokalförening att tacka nej till någon delegation, meddela i så fall som vanligt till secretary@cisv.se senast 14 april.

  Besked om inställda program kommer - ha tålamod!

  Vi har fått information om att några länder kommer att ställa in sina internationella program, men vi har inte fått några officiella besked om det ännu. CISV International Office (IO) säger att de vill samla ihop flera besked om eventuella förändringar när det gäller programmen, som de sedan kommer att skicka ut ca en gång per vecka fram till 15 april. Om behoven ändras kommer de att skicka ut besked oftare. I samband med de beskeden kommer de också att förtydliga vad som gäller när det handlar om avgifter, försäkringar och att begära ersättning för biljetter.

  Anledningen till beslut om att ställa in internationella program kan vara väldigt olika. Det kan till exempel vara att skolterminer/lov har flyttats på grund av att skolor håller stängt nu under våren eller att lägergårdar används på annat sätt på grund av coronasituationen och inte längre är tillgängliga för CISV-program.

  Vad gör CISV International?

  På tisdagen den 24 mars arrangerade CISV International två öppna digitala möten, så kallade "Town Hall Meetings", med 170–180 deltagare på varje möte. Temat var förstås coronakrisen som påverkar hela världen. Det pågår diskussioner om många frågor, men det finns ännu inte färdiga svar på allt. Här är exempel på några frågor som CISV Internationals styrelse diskuterar och förhoppningsvis snart kommer att besluta om. De har planerat att ha styrelsemöten 28 mars och 18 april.

  • Hospitality points

  IO kommer att ta hänsyn till den nuvarande situationen så att den som tvingats ställa in ett internationellt program av force majeure-skäl inte ska drabbas negativt när det gäller Hospitality Points i det internationella poängsystemet. Detaljerna för hur det ska göras i praktiken är inte klart ännu.

  Force majeure = omständigheter som är helt utanför vår kontroll (till exempel att det införts reseförbud eller om en lägergård brunnit ned en vecka före lägret)

  • Village för 12-åringar 2021?

  Om alla/många program bli inställda i sommar och deltagarna på grund av åldersreglerna inte har möjlighet att söka det programmet nästa år, kan det bli tillfälliga regler eller lösningar som gör att de ändå kan söka till det programmet nästa år. Lösningar för detta diskuteras för alla program/åldersgrupper.

  • Lätta på reglerna för delegationer

  Diskussioner pågår om att underlätta för lokalföreningarna att sätta samman delegationer, till exempel när det gäller könsfördelning eller delegationsstorlek.

  • Interchange i andra perioder

  Om flera Interchange i sommar blir inställda pågår en diskussion om möjliga lösningar, som till exempel att ändra till december-Interchange och/eller till utbyten som pågår under två år.

  • Handlingsplan om någon blir sjuk på ett CISV-läger

  Om vi genomför läger som planerat i sommar och någon på lägret insjuknar i covid-19 så kommer det att finnas en handlingsplan med steg för steg om hur staben ska hantera det. Handlingsplanen uppdateras nu och kommer att vara färdig i god tid före sommaren.

  Några tips i coronatider

  Några tips i coronatider

  23 mars 2020

  Huvudet kallt

  Följ myndigheternas rekommendationer. Köp bara det du behöver. Prata med vänner och familj om dina känslor.

  Hjärtat varmt

  Håll kontakten med dina nära och kära som tillhört riskgrupper. Hjälp grannar i riskgrupper att handla mat. Skapa och delta i digitala CISV-aktiviteter.

  Händerna rena

  Tvätta händerna ofta. Undvik inomhusevenemang och stora grupper. Hälsa på andra utan att röra varandras händer.

  Pre Camps senareläggs och Town Hall Meetings 24 mars

  20 mars 2020

  CISV International senarelägger deadline för PreCamp 1 och 2. Vi har inte fått någon ny information mer än att International Office återkommer med besked när de har beslutat om nya datum.

  Town Hall-möten med CISV International gällande den nuvarande situationen sker den 24 mars (tisdag) vid två tillfällen.


  IO Update är en bra informationskälla ni alla bör prenumerera på. Maila till bertil.hron@int.cisv.org för att bli tillagda.

  För CISV och Corona-relaterade frågor maila oss på: corona@cisv.se

  Möjlighet att tacka nej till program till mitten av april

  19 mars 2020

  CISV International meddelar nu att det fram till mitten av april är möjligt att tacka nej till program som ni tidigare tackat ja till, utan den vanliga avgiften. Det skulle istället bli en force majeure-avgift på 25 GBP.

  Uppdatering 25 mars: force majeure-avgiften handlar i första hand om att täcka kostnader för reseförsäkringen och avgiften gäller per deltagare. Avgiften gäller även ledare. För exempelvis en Village-delegation med fyra delegater och en ledare betyder det en avgift på 5x25=125 GBP.

  Om det är aktuellt för din lokalförening att tacka nej till någon delegation, meddela i så fall som vanligt till secretary@cisv.se senast 14 april.

  Vi vet alltså ännu inte hur det kommer att bli med sommarens program, beroende på hur situationen med coronaviruset utvecklar sig. Det kan bli så att alla internationella program ställs in under sommaren och vi ber alla att ha tålamod och avvakta vidare beslut. CISV International har styrelsemöten inplanerade 28 mars och 18 april och vi kan förvänta oss mer information/beslut efter de mötena.

  Ny arbetsgrupp för corona-relaterade frågor

  19 mars 2020

  Med tanke på den senaste tidens utveckling kopplat till coronaviruset har CISV Swedens styrelse beslutat att sätta ihop en särskild arbetsgrupp. Tanken är att gruppen ska ha fokus på att hantera och svara på frågor kopplat till coronaviruset och dess påverkan på CISV Swedens verksamhet, både lokalt, nationellt och internationellt.

  Om du har några frågor kring detta, mejla till corona@cisv.se.

  Tack för ert tålamod! En video-hälsning från CISV International

  16 mars 2020

  Se hälsningen från CISV Internationals styrelseordförande Einav Dinur.

  Tack för ert tålamod! En video-hälsning från CISV International

  Digitalt Impact

  16 mars 2020

  Nu under helgen 13–15 mars har CISV Sweden för första gången genomfört ett helt digitalt organiserat Impact! Med kort varsel fick både deltagare och utbildare ställa in sina resor till lägergården och istället koppla upp sig till digitala klassrum. Både lördag och söndag har de olika utbildningspassen och diskussioner pågått och deltagarna har fått sina planerade utbildningar, om än på ett annat sätt än väntat.

  Ett stort tack till alla organisatörer och utbildare som så snabbt kunde ändra sin planering och tack till alla deltagare som också kunde vara flexibla och hänga med på den här nya versionen av Impact!

  Nu behöver vi utvärdera detaljerna och också ta ställning till hur corona-situationen har utvecklats de senaste dagarna för att besluta om hur vårens kommande Impact-tillfällen kommer att organiseras. CISV Sweden kommer att fatta ett beslut under veckan och vi meddelar senast 21 mars på vilket sätt vi kommer att arrangera PreImpact2 den 3–5 april.

  Deltagaravgifter för inställda vår-Youth Meeting återbetalas 14 mars 2020

  14 mars 2020

  Under helgen har CISV International bekräftat att deltagaravgifterna för de inställda vårprogrammen (Youth Meetings i påsk) kommer att betalas tillbaka.

  För frågor om återbetalningen:

  • enskilda deltagare 16-18 år kan kontakta MEGA-kommittén på adressen youthmeeting@cisv.se
  • lokalföreningar med en delegation kan kontakta kassören Stig Cronquist på adressen treasurer@cisv.se

  Information från CISV International

  13 mars 2020

  "Kära vänner runt om i världen,

  Först och främst, tack för ert tålamod dem senaste dagarna. CISV Internationals styrelse, tillsammans med Risk Management, har noga bevakat den snabba utveckling som skett globalt kopplat till COVID-19 viruset.

  Efter noggrann eftertanke har den Internationella styrelsen tagit det svåra beslutet att ställa in alla program i april, detsamma gäller alla regionala event och RTFs i Europa och Nord- samt Syd-Amerika, detta under denna force majeure-situation.

  Vad gäller regionala möten och RTF i Nya Zeeland, är vi i kontakt med värdarna för dessa och kommer ta ett beslut under morgondagen.

  Dem senaste 72 timmarna har den globala situationen förändrats väldigt fort i takt mer att allt fler länder inför restriktioner och att organisationer ställer in event. Med tanke på den snabba utvecklingen, samt Världshälsoorganisationens (WHO) utlysning av en pandemi, och det faktum att det pågår ett globalt försök att sakta ner virusets spridning – känner CISV Internationals styrelse att detta är det tryggaste alternativet för våra program och event i april. Vänligen uppmärksamma att detta beslut för tillfället inte gäller de program som är planerade i juni-augusti, det är i dagsläget för tidigt att avgöra hur den globala situationen ser ut under kommande period. Vi kommer fortsätta ha noggrann bevakning på utvecklingen och hålla er uppdaterade.

  Vi förstår att detta är en stressig och frustrerande period för många och vi, CISV International, kommer göra vårt bästa för att arbeta nära våra medlemmar för att minimera en ogynnsam påverkan. I dessa tider är det viktigt att vi jobbar tillsammans som en organisation. Vi jobbar just nu med värdarna för våra program för att utreda möjligheterna att skjuta fram en del program och event till senare del av året, men vi har inte mycket information att delge i dagsläget.

  Vi förstår att det finns mycket frågor gällande återbetalningar och ersättningar, vi gör fortfarande bedömningar gällande våra olika valmöjligheter (försäkringar etc.) och vi kommer återkoppla till er med mer detaljer inom de närmaste dagarna så vänligen ha tålamod i väntan på mer information. Till dess, för alla inställda program och event, rekommenderar vi att ni avbokar alla resplaner och försöker få så mycket som möjligt ersatt av era tåg- och flygbolag.

  Tack för ert stöd och förståelse.

  Einav, CISV Internationals styrelse
  Gaby, the Senior Management Team
  Wulff, the Risk Management Community"

  Impact 13-15 mars blir digitalt för att minska spridning av coronavirus

  12 mars 2020

  Efter ny information från Folkhälsomyndigheten om att covid-19 (coronavirus) har CISV Sweden beslutat att genomföra Impact 13-15 mars digitalt istället för ett fysiskt möte. Deltagarna på utbildningen (ungdomar och unga vuxna) tillhör inte någon riskgrupp, men CISV Sweden vill ta ansvar för att inte bidra till en potentiellt ökad smittspridning i samhället.

  Att bo tillsammans på en lägergård med deltagare från olika delar av Sverige kan utgöra en risk för att sprida smitta och vi planerar därför att genomföra helgens utbildningar digitalt på lördag och söndag. Vi räknar med att schemat kommer att vara oförändrat, och ber er därför att utgå ifrån att vara upptagna under samma tider som under en fysisk helg. Mer information om hur utbildningen kommer att gå till kommer på fredag kväll.

  Angående kommande Impact-helger:

  Det går inte att säga säkert hur situationen kommer att utvecklas under kommande veckor. CISV Sweden följer hela tiden utvecklingen och aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senast den 21 mars kommer vi att informera anmälda deltagare, deras vårdnadshavare och alla lokalföreningar om vi kommer att genomföra Impact-helgen den 3–5 april fysiskt eller digitalt.

  Vad gäller angående årets CISV-program?

  Varje dag får vi alla mängder av information kopplat till viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19 som orsakas av viruset. Det är oundvikligt att detta också kommer påverka CISVs verksamhet. Än så länge har ett Village i Kina ställts in och situationen följs noggrant av både oss i RM-kommittén och av våra motsvarigheter på regional och internationell nivå.

  För mer information om CISV Internationals inställning till SARS-CoV-2 och Covid-19: https://cisv.org/about-us/news/covid-19/

  Om möjligt rekommenderar vi att ni avvaktar med att köpa biljetter till läger för att se hur situationen utvecklar sig. När ni köper biljetter är rekommendationen, precis som tidigare, att köpa om- och/eller avbokningsbara biljetter. Beroende på hur virusutbrottet sprider sig framöver kan det bli aktuellt att ställa in läger/delegationer med kort varsel.

  Alla CISV-länder rekommenderas att följa WHOs och myndigheters rese- och hälsorekommendationer.

  För svensk del följer vi de instruktioner som ges från Folkhälsomyndigheten. När det gäller resor till andra länder bevakar vi också hur Utrikesdepartementet bedömer situationen. De uppdaterar sin hemsida löpande och där finns mer specifik information om respektive land.

  Coronavirus: CISV följer WHOs riktlinjer

  4 mars 2020

  CISV International hänvisar till WHOs information när det gäller coronaviruset: the World Health Organization (WHO).

  Välj biljetter som går att boka om och med avbeställningsskydd

  Vi rekommenderar alltid att ni som bokar resor för att delta i CISVs program för säkerhets skull ska boka både om- och avbokningsbara biljetter. Med tanke på att vi inte vet hur situationen med coronaviruset kommer att utvecklas under året är det en extra bra idé just nu att kunna både boka om och av sin resa.

  Sitemap
  Close

  Sök