CISVs varumärke

CISVs varumärke

CISVs varumärke är ett viktigt redskap för att intressera nya och fler medlemmar och intressenter samt känna gemenskap inom organisationen lokalt, nationellt och internationellt. Det är därför viktigt att alla CISVare oavsett var vi är i världen gemensamt kommunicerar samma varumärke och följer CISV Internationals riktlinjer.

CISV International har två styrdokument som tar upp dels hur vi på ett enkelt och tydligt sätt
presenterar CISVs verksamhet, värderingar och organisation: Just Saying, dels hur vi
presenterar det grafiskt, bild- och layoutmässigt: Looking Good.