Ekonomi

Ekonomi

Ekonomiska riktlinjer

De ekonomiska riktlinjerna beskriver främst hur vi hanterar ekonomin internt. Här hittar du också information om vad som gäller om ett internationellt program ställs in och om någon tackar nej till platser eller delegationer som den tidigare tackat ja till.

  • Ekonomiska riktlinjer för CISV Sweden 677 K

    CISV Swedens ekonomiska riktlinjer är en sammanställning av beslut och praxis som gäller framförallt ekonomiska frågor, men även arbetsrutiner och praxis på en del andra områden. Förhoppningen är att den här sammanställningen ska underlätta arbetet på nationell och lokal nivå.

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Avgifter för att delta i internationella program 2017 och 2018

Village (barnby) Avgift per deltagare
Village, delegation 4 875 kr *
Village (barnby) Avgift per JC
Village, juniorledare (JC) 4 800 kr °
Interchange Avgift per deltagare
Interchange, delegation 1 630 kr ***
Youth Meeting 12–15 år Avgift per deltagare
Youth Meeting, delegation 8 dagar 1 570 kr *
Youth Meeting, delegation 15 dagar 2 700 kr *
Youth Meeting 16+ Avgift per deltagare
Youth Meeting från 16 år, 8 dagar 1 530 kr **
Youth Meeting från 16 år, 15 dagar 2 660 kr **
Step Up Avgift per deltagare
Step Up, delegation 4 070 kr *
Seminar Camp Avgift per deltagare
Seminar Camp 3 675 kr **
IPP Avgift per deltagare
IPP, 14–18 dagar 1 650 kr **
IPP, 19–23 dagar 2 100 kr **
* Delegationer

För deltagare i delegationer på Village, Step Up och Youth Meeting tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

** Individuella deltagare

För individuella deltagare från 16 år på Youth Meeting, Seminar Camp och IPP tillkommer utöver deltagaravgiften kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

*** Interchange

För deltagare i delegationer på Interchange fördelas avgiften för ledare och juniorledare mellan deltagarna, så den slutgiltiga avgiften varierar alltså beroende på gruppens storlek. En preliminär avgift för 10 personer per delegation (inklusive ledare och juniorledare) faktureras till lokalföreningen. Efter att utvärderingen har skickats in justeras antalet deltagare, men aldrig till lägre avgift än motsvarande sju deltagare per delegation (inklusive ledare).

Det tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen. När det gäller reskostnaden för juniorledare i grupper med 8–12 deltagare fördelas den alltid mellan deltagarna, på samma sätt som för ledaren. I mindre grupper, med 6–7 deltagare, beslutar lokalföreningen om juniorledarens reskostnad ska fördelas mellan deltagarna, eller om juniorledaren själv ska stå för reskostnaden.

° Juniorledare (JC) på Village

För juniorledare (JC) på Village tillkommer kostnader för resan, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Juniorledare på Interchange

Juniorledare betalar ingen avgift för att delta.

När det gäller reskostnaden för juniorledare i grupper med 8–12 deltagare fördelas den alltid mellan deltagarna, på samma sätt som för ledaren. I mindre grupper, med 6–7 deltagare, beslutar lokalförening själv om juniorledarens reskostnad ska fördelas mellan deltagarna, eller om juniorledaren själv ska stå för reskostnaden, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

 

Ledare

Ledare betalar ingen avgift.

Stab (projektledare)

Stab (projektledare) betalar ingen avgift.

Ersättning till lokalförening som arrangerar ett internationellt program

När en lokalförening arrangerar ett internationellt program får den lokalföreningen en del av de internationella deltagaravgifterna. Här hittar du en lista med beloppen. Vilka beloppen är för det kommande året beslutas under hösten inför det kommande året.

Ersättning för utlägg

När du har gjort ekonomiska utlägg för CISV Swedens räkning använder du formuläret nedan för att ansöka om ersättning. Fyll i formuläret och skicka det tillsammans med kvitton/biljetter till CISV Swedens kassör. Kontaktuppgifter hittar du i formuläret.