Lokalföreningshandboken

Lokalföreningshandboken

Är du ny förtroendevald i din lokalförening och vill få överblick över CISVs struktur och verksamhet, eller har du kanske varit aktiv länge och vill hitta information om en specifik detalj, så hoppas vi att du ska hitta det här!

Vad är CISV?

CISV är en fredsutbildande organisation, som genom att föra samman olika kulturer, bakgrunder och erfarenheter vill skapa möjlighet för personlig utveckling. Målet är en fredskultur där det råder frihet, social och ekonomisk rättvisa, demokrati och att de mänskliga rättigheterna inte kränks.

Vi i CISV är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala och globala, av och för unga världsmedborgare.

Att vara världsmedborgare innebär att ta ställning och engagera sig för en fredligare värld. Tillsammans skapar vi projekt för en ökad kulturell förståelse, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till alla, för en fredlig lösning av konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring.

Vi jobbar med allvarliga och viktiga frågor, men vi gör det på ett positivt och lustfyllt sätt med vardagliga, roliga och konkreta metoder. Vi toppar aldrig laget, vi använder ett ledarskap som är motsatsen till elitistiskt och hierarkiskt. VI strävar efter att alla ska känna sig välkomna och delaktiga, oavsett vilken gud man tror på, var man bor eller i vilket land ens föräldrar är födda, vem man blir kär i, om man snart ska fylla 100 år eller om kommunicerar med teckenspråk. Vi ser heller ingen poäng med att tävla en massa, samarbete är mycket roligare

CISVs historia

1947 frågade Rusty Allen, Jr. sin mamma:

–Det kommer väl inte att bli fler krig eller, mamma?

–Vi vill väl inte ha fler, eller hur? svarade hon. Vi måste göra allt vi kan så att vi inte behöver fler krig.

Denna fråga var det som satte igång tankarna i huvudet på Rustys mamma, den amerikanska psykologen Dr. Doris Allen. Doris lät trycka upp broschyrer om ”Utbildning för internationell förståelse” som hon delade ut vid ett UNESCO-möte i Mexiko. Hon agerade lobbyist och fick många nya kontakter (En av dessa kontakter blev ledare för den mexikanska delegationen vid barnby 1951). Tyvärr var responsen från UNESCO inte så positiv, så Doris åkte med besvikelse tillbaka hem till Cincinnati, Ohio. Hon beklagade sig för sin man som peppade henne med ”vi ska nog visa dem”.

Under en resa till Europa besökte Doris Allen UNESCOS högkvarter på Ave Kléber i Paris. Där blev hon bemött med intresse för sina idéer. UNESCO kunde tänka sig att sponsra utvecklingen av hennes idé, men att hon själv skulle utveckla den vidare.

När Doris Allen kom tillbaka till Cincinnati bildade hon en grupp som började utforma CISV (Childrens’ International Summer Villages). Tillsammans drog de in pengar för finansiering av den första barnbyn som ägde rum i Cincinnati 1951. På denna barnby fanns det delegationer från USA, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Österrike och Mexiko.

1979 nominerades Dr Doris Allen till Nobels fredspris.

Idag är CISV en global, ideell partipolitisk och religiöst obunden ungdomsorganisation. Sedan starten 1951 har vi genomfört mer än 6 000 internationella läger och projekt med över 200 000 deltagare. CISV är en operativ samarbetspartner till UNESCO. Årligen deltar ca 10 000 ungdomar världen över på sju olika program.

CISV International

Struktur

CISV är en internationell organisation med verksamhet i 70 länder. Verksamheten styrs av Governing Board (GoBo) och det administrativa sköts av International Office (IO) som ligger i Newcastle, UK. Varje medlemsland kallas National Association (NA) eller Promotional Association (PA) och ingår i en av tre regioner. CISV Sweden tillhör EMEA (Europe, Middle East, Africa region). Övriga två regioner är Americas och Asia-Pacific. Varje land har en nationell representant (NAR) som representerar sitt land på regionala och internationella möten, samt i röstningar och val. I EMEA kallas det årliga regionala mötet BEAM (Big European African Middle-Eastern meeting). På General Meeting träffas alla regioner. Sveriges NAR sitter i CISV Swedens styrelse och är vald på 3 år.

CISVs varumärke

Vårt varumärke är ett viktigt redskap för att intressera nya och fler medlemmar och intressenter samt känna gemenskap inom organisationen lokalt, nationellt och internationellt. Det är därför viktigt att alla CISVare oavsett var vi är i världen gemensamt kommunicerar samma varumärke. CISV Sweden och alla lokalföreningar ska följa CISVs varumärkesriktlinjer. Allt du behöver veta om varumärket och vår grafiska profil hittar du på CISV.org - Looking Good

Söker du din lokalförenings CISV-logotyp i ett speciellt format, eller har du frågor om varumärket eller den grafiska profilen? Kontakta kommittén för varumärke, kommunikation och IT communication.com@remove-this.se.cisv.org

CISV i nya länder

CISV vill etablera sig i länder där CISV tidigare inte har funnits. Detta arbete kallas för "promotion". För att stötta etableringen i nya länder parar man ihop ett gammalt land med ett nytt i ett så kallat buddy-system. CISV Sweden har varit buddy med CISV Litauen och CISV Kenya.

CISV Sweden

CISV Sweden har ca 2 000 medlemmar. CISV Sweden är medlem i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer), Svenska FN-förbundet och Centrum mot rasism. CISV Sweden har lokalföreningar på 14 platser i Sverige.

Struktur

CISV Swedens medlemmar är lokalföreningarna i Sverige.

Årsmöte

Årsmötet är det högsta beslutande organet. Ordinarie årsmöte är på våren. På hösten, i samband med höstforum är det ett extra årsmöte för att välja kommittémedlemmar och eventuella andra frågor som uppkommit. På årsmötena har varje lokalförening en röst och de nationella juniorrepresentanterna har två röster. På årsmötena behandlas verksamhetsrapporter, verksamhetsplaner, motioner, budget och eventuella val. Läs mer om CISV Swedens årsmöten.

Styrelsen

Det finns en styrelse bestående av sju ledamöter och en suppleant; ordförande, två vice ordförande, en ekonomiansvarig och en internationell representant samt två ordinarie ledamöter och en suppleant som är valda av juniorerna.  Styrelsen leder CISV Sweden på uppdrag av årsmötet. Styrelsen samordnar förbundets verksamhet, representerar CISV Sweden, genomför beslutande projekt, ansvarar för förbundets kassa, har arbetsgivaransvar för generalsekreteraren, stöttar och samordnar de nationella kommittéerna etc. Presentation av styrelsen.

Kansliet

CISV Sweden har ett kansli med några anställda, de flesta är deltidsanställda. Generalsekreteraren sköter CISV Swedens centrala administration. Den nationella kassören sköter CISV Swedens bokföring, ekonomiska transaktioner mellan CISV International Office och lokala intressenter etc.  Kansliet har en anställd som på deltid sköter utbildningsadministration och en deltidsanställd som sköter administrativa uppgifter. CISV Sweden är, via generalsekreteraren, kontakten med CISV International Office (IO). Presentation av de anställda.

Nationella kommittéer

CISV Swedens verksamhet bygger till allra största del på ideella krafter och nationellt sker mycket av arbetet i olika kommittéer. De finns till för att kvalitetssäkra utbildning, förebygga och hantera risker i verksamheten mm. Presentation av kommittéerna.

Utbildning: Impact

Varje år anordnas nationella utbildningar, Impacts, för ledare och äldre deltagare som ska på internationella program. Deltagande är oftast obligatoriskt för att få åka iväg på sitt program.

På hösten anordnas post-Impact för att utvärdera årets program. Syftet med post-Impact är att säkerställa att alla som deltar i ett CISV-program får med sig så mycket relevant kunskap därifrån som möjligt. Helgen innehåller precis som alla Impacts programspecifika sessioner under vilka den som har deltagit i ett program chansen att diskutera sitt läger tillsammans med andra som varit i samma roll, både det som har varit bra och det som har varit mindre bra. Post-Impact är därför en viktig del i CISVs fredsutbildning och ska inte underskattas.

Junior Branch

Junior Branch är en integrerad del av CISV, men är samtidigt självbestämmande. Det innebär i Sverige att juniorer finns med överallt inom CISV, i kommittéer, styrelser och evenemang, men att de också arrangerar egna forum där verksamhet de själva finner relevant bedrivs. Junior Branch jobbar mot samma mål som CISV. De två ordinarie nationella juniorrepresentanterna har varsin röst på CISV Swedens årsmöten, och hur dessa ska rösta beslutas på juniorernas egna årsmöten.

Finansiering

CISV Swedens verksamhet finansieras genom bland annat statsbidrag för ungdomsorganisationer, ekonomiskt stöd från olika fonder och stiftelser samt medlemsavgifter från lokalföreningarna.

En förutsättning för att beviljas statsbidrag för ungdomsorganisationer är att minst 60% av medlemmarna i respektive lokalförening är i åldrarna 6–25 år.

CISV-epostadresser

Medlemmar som är aktiva i CISV får en CISV-epostadress; fornamn.efternamn@se.cisv.org när lokalföreningen fyllt i och skickat in excelfilen här nedan med aktuella uppgifter om era förtroendevalda. Skicka den till secretary@remove-this.se.cisv.org och adress@remove-this.se.cisv.org.

CISV Swedens adresslista

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla aktiva i CISV Sweden, både i lokalföreningarna, kommittéerna, styrelsen och till kansliet. Det finns ett antal gruppmailadresser och adresser som går till personer som har ett visst ansvar. Här är några exempel:

CISV Swedens styrelse och generalsekreterareboard.list@remove-this.se.cisv.org
Samtliga lokalföreningars ordförandepresident.list@remove-this.se.cisv.org
Samtliga lokalföreningars sekreteraresecretary.list@remove-this.se.cisv.org
Samtliga lokalföreningars kassörertreasurer.list@remove-this.se.cisv.org
Samtliga kommittéercommitte.list@remove-this.se.cisv.org
Samtliga lokalföreningars styrelserallboard.list@remove-this.se.cisv.org

Länk till CISV Swedens adresslista.