Viktiga datum i CISV

Viktiga datum i CISV

CISVs verksamhet bygger på samarbete mellan lokalföreningar i hela världen. Det ställer stora krav på samordning och framförhållning för att allt ska fungera så bra som möjligt. För att underlätta för er lokalförening hittar ni här datum för när olika saker senast behöver göras.

Efter ert årsmöte

Senast en månad efter att er lokalförening har haft årsmöte behöver vi information från er, i tre steg:

  1. Uppdatera medlemsregistret med de nya uppgifterna i grupperna för både styrelsen och uppdragen. Läs mer om det på hemsidans Verktyg under Medlemsregister.

  2. Skicka in de här dokumenten till secretary@remove-this.se.cisv.org:

    • verksamhetsberättelse,
    • årsredovisning och
    • årsmötesprotokoll

  3. Fyll i excelfilen här nedan med aktuella uppgifter om era förtroendevalda och skicka den till adress@remove-this.se.cisv.org

Januari

DatumAtt göra
Utse era representanter till juniorernas årsmöte.
Utse era representanter till CISV Swedens årsmöte.
Skicka motioner till CISV Swedens årsmöte senast sex veckor före ordinarie årsmöte. 
12 januariSista dag att meddela kansliet om att, för 50% av deltagaravgiften, lämna tillbaka en vårdelegation som tidigare tackat ja till (avhopp fr o m 13 januari = 100% av deltagaravgiften).
20 januariSista dag för enskilda deltagare att ansöka till sommarens International People's Project (IPP).
20 januariLokalföreningen uppdaterar grupperna med sina vårdelegationer i medlemsregistret senast 20 januari.
20 januariSista dag för medlemsregisteransvariga att meddela kansliet att bekräftelserna i medlemsregistret för föregående år är klara.
25 januariSista dag för lokalt Interchangeansvarig (LIC) att ha Final Agreement Form färdigt till CISV International.

Februari

DatumAtt göra
Se till att era medlemmar anmäler sig till de utbildningstillfällen (PreImpact) som de ska delta i. Se hemsidans Kalendarium för datum och plats.
Se till att era representanter anmäler sig till CISV Swedens årsmöte.
Se till att era representanter anmäler sig till juniorernas årsmöte.
Ha ett styrelsemöte inför CISV Swedens årsmöte.
Nominera till CISV Swedens nationella förtroendeposter.
Delta i juniorernas årsmöte.
1 februariSista dag för staben att skicka in Pre-Camp 2 inför vårens internationella program till kansliet, International Office (IO) och alla de deltagande National Associations (NA).
20 februariSista dag att svara på enkät och långsiktig programplanering till kansliet.
25 februariSista dag att meddela kansliet om att, utan kostnad, lämna tillbaka en sommardelegation som tidigare tackat ja till (avhopp 26 feb – 28 mars = 50% av deltagaravgiften).

Mars

DatumAtt göra
Delta i CISV Swedens årsmöte.
Organisera er resa till Lisebergsdagen. För att beställa hattar kontakta: liseberg@se.cisv.org.
1 marsSista dag att skicka Pre-Camp 1 inför sommarens internationella program till kansliet, IO och de deltagande NA.
28 marsSista dag att meddela kansliet om att, för 50% av deltagaravgiften, lämna tillbaka en sommardelegation som tidigare tackat ja till (avhopp fr o m 29 mars = 100% av deltagaravgiften).

April

DatumAtt göra
Lisebergsresan.
1 aprilSista dag för staben att skicka Pre-Camp 2 inför sommarens internationella program till kansliet, IO och alla de deltagande NA.

Maj

DatumAtt göra
20 majSista dag för enskilda deltagare att ansöka till vinterns International People's Project (IPP).
20 majLokalföreningen uppdaterar grupperna med sina delegationer i medlemsregistret för sommarprogram senast 20 maj.
31 majSista dag att meddela namn och kontaktuppgifter till kansliet för era jourpersoner under sommaren (lista i maj månads e-brev).

Juni

DatumAtt göra
Besked om en första tilldelning om nästa års Interchange lämnas till LIC, som bekräftar till Interchange-kommittén.

Juli

DatumAtt göra
28 juliSista dag att meddela kansliet om att, utan kostnad, lämna tillbaka en vinterdelegation som tidigare tackat ja till (avhopp 29 juli–12 sep = 50% av deltagaravgiften).

Augusti

DatumAtt göra
Nominera medlemmar till nationella kommittéer inför det extra årsmötet som hålls på CISV Swedens höstmöte.
Nominera nationella juniorrepresentanter (NJR) och nationella styrelsejuniorer (SJR) inför juniorernas inspirationsmöte.
Utse era representanter till CISV Swedens höstmöte.
Utse era representanter till juniorernas inspirationsmöte.

September

DatumAtt göra
Se till att era representanter anmäler sig till CISV Swedens höstmöte.
Ta emot första tilldelningen av delegationer till internationella program inför nästa år.
1 septemberSista dag att skicka Pre-Camp 1 inför vinterns internationella program till kansliet, IO och alla de deltagande NA.
12 septemberSista dag att meddela kansliet om eventuell datumändring för de program ni arrangerar till våren (för senare datumändringar tar CISV IO ut en avgift).
12 septemberSista dag att meddela kansliet om att, för 50% av deltagaravgiften, lämna tillbaka en vinterdelegation som tidigare tackat ja till (avhopp fr o m 13 september = 100% av deltagaravgiften).

Oktober

DatumAtt göra
Delta på CISV Swedens höstmöte och juniorernas inspirationsmöte.
1 oktoberSista dag för staben att skicka Pre-Camp 2 inför vinterns internationella program till kansliet, IO och alla de deltagande NA.

November

DatumAtt göra
12 novemberSista dag att meddela kansliet om eventuell datumändring för de program ni arrangerar till sommaren och vintern (för senare datumändringar tar CISV IO ut en avgift).
20 novemberSista dag att bekräfta platser till Village, Step Up och Youth Meeting inför nästa år till kansliet (använd excelfilen Programadm).
20 novemberSista dag för enskilda deltagare att ansöka till Seminarieläger, Youth Meeting och JC på Village.

December

DatumAtt göra
Medlemsregisteransvariga ska komplettera medlemsregistret och bekräfta alla årets medlemmar i registret.
1 decemberSista dag att skicka Pre-Camp 1 inför vårens internationella program till kansliet, IO och alla de deltagande NA.
10 decemberLokalföreningarna uppdaterar grupperna i medlemsregistret med sina delegationer för vinterprogram senast 10 december.
12 decemberSista dag att meddela kansliet om att, utan kostnad, lämna tillbaka en vårdelegation som tidigare tackat ja till (avhopp 13 dec–12 jan = 50% av deltagaravgiften).
15 decemberSista dag att meddela namn och kontaktuppgifter till kansliet för era jourpersoner under vintern (lista i november månads e-brev).