Viktiga datum för CISVs kommittéer

Viktiga datum för CISVs kommittéer

CISVs verksamhet bygger på samarbete mellan många olika länder i hela världen. Det ställer stora krav på samordning och framförhållning för att allt ska fungera så bra som möjligt. Här hittar du datum för när olika saker senast behöver göras samt några uppgifter som behöver göras löpande.

Löpande under året:

  • Ansvara för att det finns utbildare för din kommittés program på alla Impact-utbildningar.
  • Skriv bidrag till CISV Swedens e-brev kring den 18e varje månad.
  • Läs CISV International Office's nyhetsbrev IO Update som skickas ut varje fredag. Programkommittéerna påminner lokalföreningarna om försenade formulär (om det fortfarande inte kommit in efter två påminnelser: meddela kansliet!)

Januari

DatumAtt göra
Utse era representanter till juniorernas årsmöte.
Utse er representant till CISV Swedens årsmöte.
Deadline för motioner till CISV Swedens årsmöte är sex veckor före ordinarie årsmöte. 
7 januariDeadline för deltagare (JC, Seminar Camp och YM 16 år+) att bekräfta sina platser till respektive programkommitté.
10 januariDeadline för att meddela kansliet vilka av årets deltagarplatser (JC, Seminar Camp, IPP och YM 16 år+) vi ska tacka ja/nej till.
20 januariUppdatera grupperna i medlemsregistret med era individuella deltagare i årets program.
25 januariSista dag för att ha Final Agreement Form färdigt till CISV International (LIC - lokalt Interchangeansvariga).
30 januariDeadline för ansökan för enskilda deltagare på International People's Project (IPP).

Februari

DatumAtt göra
Impact - anmäl er till de utbildningstillfällen som ni ska utbilda på. Se hemsidans kalendarium för datum och platser.
Delta i juniorernas årsmöte.
Anmäl er/era representant/er till CISV Swedens årsmöte.
Nominera till CISV Swedens nationella förtroendeposter.
1 februariDeadline för Pre Camp 2 inför vårens internationella program.
10 februariMeddela lokalföreningarna vilka av deras medlemmar (samt de som inte är medlemmar /ännu/ som fått plats: JC, YM, Seminar Camp och IPP.
20 februariDeadline för att meddela kansliet vilka deltagarplatser i Round 2 (JC, Seminar Camp, IPP och YM 16 år+) vi ska tacka ja/nej till.

Mars

DatumAtt göra
Delta i CISV Swedens årsmöte.
Anmäl er till Lisebergsresan.
1 marsDeadline för Pre Camp 1 inför sommarens internationella program.
28 marsDeadline för att meddela kansliet vilka deltagarplatser i Round 3 (JC, Seminar Camp, IPP och YM 16 år+) vi ska tacka ja/nej till.

April

DatumAtt göra
Lisebergsresan.
1 aprilDeadline för Pre Camp 2 inför sommarens internationella program.
15 aprilSista dag för deltagare (JC, Seminar Camp, IPP och YM 16 år+) att betala in sin deltagaravgift för internationella program under sommaren.

Maj

DatumAtt göra
Kassören meddelar respektive programkommitté vilka deltagare som betalat in deltagaravgiften för att delta i internationella program under sommaren.
20 majUppdatera grupperna i medlemsregistret med era individuella deltagare på sommarens program.
31 majMeddela namn och kontaktuppgifter till kansliet för era jourpersoner under sommaren (lista i maj månads e-brev).

Juni

DatumAtt göra
30 juniBesked om en första tilldelning om nästa års Interchange (Round 1). Kansliet vidarebefordrar till Interchange-kommittén.

Juli

DatumAtt göra
25 juliDeadline för NIC att skicka svar till IO på Interchange Round 1.
30 juliBekräftelse från IO på nästa års IC. Kansliet vidarebefordrar till Interchange-kommittén.

Augusti

DatumAtt göra
Nominera till CISV Swedens kommittéer (inför val på det extra årsmötet på hösten).
Utse era representanter till höstforum.

September

DatumAtt göra
Anmäl era representanter till höstforum.
Ta emot första tilldelningen av delegationer till internationella program inför nästa år.
1 septemberDeadline för Pre Camp 1 inför vinterns internationella program.
10 septemberKansliet meddelar fördelningen av internationella program nästa år (Round 1).
10 septemberSista dag för att meddela kansliet eventuell datumändring när arrangerar Youth Meeting nästa vår (för senare datumändringar tar CISV IO ut en avgift).

Oktober

DatumAtt göra
Delta på CISV Swedens höstforum och extra årsmöte.
Delta på juniorernas inspirationsmöte.
Informera om och marknadsför deltagarplatserna i olika forum.
1 oktoberDeadline för Pre Camp 2 inför vinterns internationella program.
1 oktoberSista dag för deltagare (JC, Seminar Camp, IPP och YM 16 år+) att betala in sin deltagaravgift för internationella program under vintern.
31 oktoberDeadline för NIC att skicka in Interchange Confirmation and Contact Form (ICCF) till IO.

November

DatumAtt göra
Kassören meddelar respektive programkommitté vilka deltagare som betalat in deltagaravgiften för att delta i internationella program under vintern.
Kansliet stämmer av med Mega-kommittén ang vilka platser på YM 16 år+ under våren vi ska tacka ja/nej till inför deadline 1 december.
10 novemberSista dag för att meddela kansliet eventuell datumändring för internationellt arrangemang nästa sommar och vinter (för senare datumändringar tar CISV IO ut en avgift).
20 novemberDeadline för ansökan för enskilda deltagare på JC på Village, Seminar Camp och Youth Meeting från 16 år.

December

DatumAtt göra
Medlemsregisteransvarig i lokalföreningen ska komplettera medlemsregistret och bekräfta alla årets medlemmar i registret.
1 decemberDeadline för Pre Camp 1 inför vårens internationella program.
10 decemberUppdatera grupperna i medlemsregistret med era individuella deltagare på vinterns program.
10 decemberDeadline för lokalföreningarna att komplettera ansökan för enskilda deltagare på JC på Village med personliga omdömen.
15 decemberMeddela namn och kontaktuppgifter till kansliet för era jourpersoner över vintern (lista i november månads e-brev).
31 decemberMaila kommitténs arbetsrapport för året samt arbetsplanen inför nästa år till styrelsen.