Att ansöka

Ansökan till individuella platser JC, Seminar Camp, YM 16+ och IPP

Du ansöker till juniorledare (JC) på Village, deltagare på Seminar Camp, deltagare på Youth Meeting från 16 år och deltagare på International People's Project (IPP) via ett formulär under Lediga uppdrag på hemsidan.

Sista ansökningsdag är den 20 november, förutom för IPP som är den 20 januari! Då ska ansökan vara komplett i alla steg. Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas i ordning i mån av plats.

Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ned öppnas formuläret för ansökan där du fyller i namn och kontaktuppgifter mm.

Mer information om respektive ansökningsprocess kan du läsa nedan.

Ansökan till juniorledare (JC) på Village

Ansökan är uppdelad i tre steg.

Tänk på att du inte söker till ett enskilt läger, utan det är uppdraget som JC du söker. De flesta läger är på sommaren, men några är under vintern. Ange i din ansökan om du kan delta i läger som arrangeras båda årstiderna, eller om du bara söker till läger som är under sommar- alternativt vinterhalvåret.

 1. Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm. När du fyllt i alla uppgifter och klickat på ”Skicka ansökan” får du ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig. Tips: om du har skickat in din ansökan men inte fått mejlet med bekräftelselänken – titta om det råkat hamna i din skräpkorg!
 2. När du bekräftat ansökan kommer du till steg två där du får berätta lite om dig själv och tidigare erfarenheter. Här ska du också ladda upp två referensbrev från personer som känner dig. Referensbreven kan skrivas på engelska eller svenska.

  Du som vill söka till JC kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:
  • Vilka personliga egenskaper och kunskaper gör att just du skulle bli en bra juniorledare (JC)? 
  • Hur skulle din bästa kompis beskriva dig utifrån dina starka och svaga sidor? 
  • Vad gör du på fritiden? 
  • Vilken ser du som din främsta uppgift som juniorledare (JC)?
  • Vilka tidigare erfarenheter har du som du kan ta med dig till lägret?
 3. Därefter skickas din ansökan till din lokalförening, som också svarar på några frågor om hur du fungerar i grupp och som ledare samt om ditt engagemang i lokalföreningen.

Det är många som söker som juniorledare (JC) och vi väger in alla delar av ansökan när vi fördelar platserna. Den som inte får en plats i första ansökningsomgången i december erbjuds att stå på väntelista. Då har du chans att bli erbjuden en plats senare om någon skulle tacka nej eller om vi får fler platser.

Sista ansökningsdag till juniorledare (JC) på Village är 20 november.
Lokalföreningen ska komplettera med sina kommentarer senast 7 december 2017.

Ansökan till Seminar Camp

Ansökan till deltagare på Seminar Camp är uppdelad i två steg.

Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm och markerar vilka läger du söker.

När du fyllt i alla uppgifter och klickat på ”Skicka ansökan” får du ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig. Tips: om du har sökt men inte fått mejlet med bekräftelselänken – titta om det råkat hamna i din skräpkorg!

När du bekräftat ansökan kommer du till steg två där du får berätta lite om dig själv och tidigare erfarenheter. Här ska du också ladda upp en kopia på ditt pass eller annan id-handling.

Du som vill söka till Seminar Camp kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:

 1. Varför vill du delta i ett Seminar Camp?
 2. Vad skulle du kunna tillföra på ett Seminar Camp?
 3. Vilka sidor hos dig skulle kunna uppfattas som negativa av gruppen?
 4. Har du deltagit i någon liknande verksamhet tidigare? 

Den som inte får en plats i första ansökningsomgången i december erbjuds att stå på väntelista. Då har du chans att bli erbjuden en plats senare om någon skulle tacka nej eller om vi får fler platser.

Sista ansökningsdag som deltagare på Seminar Camp är 20 november.

Ansökan till Youth Meeting från 16 år

Ansökan till Youth Meeting från 16 år består endast av ett steg.

Först fyller du i namn, kontaktuppgifter mm och markerar vilka läger du söker. När du fyllt i alla uppgifter och laddat upp en kopia på ditt pass eller annan id-handling klickar du på "Skicka anökan". Du får då ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig. Därefter är ansökan komplett. Tips: om du har sökt men inte fått mejlet med bekräftelselänken – titta om det råkat hamna i din skräpkorg!

Sista ansökningsdag till Youth Meeting från 16 år är 20 november.

Ansökan till International People's Project (IPP)

Alla platser till kommande IPP läggs ut under Lediga uppdrag på hemsidan. Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ner finns början på ansökningsformuläret.

Ansökan till IPP är uppdelad i två steg.

 1. Du fyller i namn och kontaktuppgifter. När detta är klar klickar du på ”Skicka ansökan” och får ett mejl med en länk i för att bekräfta din ansökan. Det måste göras inom två dagar för att ansökan ska vara giltig.
 2. Här följer frågor där du får berätta lite om dig själv, tidigare erfarenheter samt motivera varför du är intresserad av temat på detta IPP.

Sista ansökningsdag till sommarens IPP är 20 januari och vinterns IPP är 20 maj.
Efter sista ansökningsdag börjar urvalsprocessen och inom några veckor får du svar om du har blivit erbjuden en plats eller inte.